(PDF) STRATEGIC ALTERNATIVE AND CHOICE: ORGANIZATIONAL ...

Alternativ corona-strategi: Vi kan banke smitten helt i bund med karantæne og smitteopsporing

https://videnskab.dk/kultur-samfund/alternativ-corona-strategi-vi-kan-banke-smitten-helt-i-bund-med-karantaene-og
submitted by Astroels to Denmark [link] [comments]

Magnus Thomassen: “En batteribil passer ikke for alle. Vi trenger infrastruktur for hydrogen, slik at det blir et reelt alternativ. Det er merkelig – for å si det forsiktig – at regjeringen ikke har noen klar strategi for hvordan dette skal falle på plass”

Magnus Thomassen: “En batteribil passer ikke for alle. Vi trenger infrastruktur for hydrogen, slik at det blir et reelt alternativ. Det er merkelig – for å si det forsiktig – at regjeringen ikke har noen klar strategi for hvordan dette skal falle på plass” submitted by chopchopped to wasserstoff [link] [comments]

Blog: Kunne en alternativ Corona-strategi gribe mindre ind i danskernes hverdag med færre omkostninger, både socialt og økonomisk og alligevel redde flere liv?

Blog: Kunne en alternativ Corona-strategi gribe mindre ind i danskernes hverdag med færre omkostninger, både socialt og økonomisk og alligevel redde flere liv? submitted by factsforreal to Denmark [link] [comments]

Færøerne har alternativ corona-strategi: Turi er i hotelkarantæne

Færøerne har alternativ corona-strategi: Turi er i hotelkarantæne submitted by newsdk to newsdk [link] [comments]

Thoralf Alfsson: Sverigedemokraternas hat mot alternativmedia en farlig strategi, öppnar dörren för ett konservativt parti, positionsförändring i frågor som abort, samvetsfrihet och homoadoptioner kan ge ett parti som Alternativ för Sverige 4-5 procent av väljarna

Thoralf Alfsson: Sverigedemokraternas hat mot alternativmedia en farlig strategi, öppnar dörren för ett konservativt parti, positionsförändring i frågor som abort, samvetsfrihet och homoadoptioner kan ge ett parti som Alternativ för Sverige 4-5 procent av väljarna submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

Klaus Bernpaintner: Röstning kan ett verktyg av många i en frihetlig strategi och bör inte vara en fråga som splittrar libertarianer, svårigheten dock i att hitta trovärdiga frihetliga alternativ

Klaus Bernpaintner: Röstning kan ett verktyg av många i en frihetlig strategi och bör inte vara en fråga som splittrar libertarianer, svårigheten dock i att hitta trovärdiga frihetliga alternativ submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

Alternativ strategy

Alternativ strategy submitted by hotelectronics to CoronavirusMemes [link] [comments]

Alternativ leveling strategy s14, taking advantage of goblin theme.

This will be my 14th season and i have grown bored of the usual
Kulle-rift-L20 bounty-rift-L40wep-rift t6 and adjust down to 70.
What about having 3 ppl do the usual route and a 4th one (with a good/early movement skill) doing bounties on its own. Every time player 4 encounters double gobs, the 3 others join the 4th players’ game to kill the gobs, then return to rifting. The 4th player will soon enough complete most bounties, but saves a last one in all acts. The rest joins in to complete the last bounties and get the caches, then return to rifting.
Pros: - higher chance to encounter rainbow gobs than usual rifting -> whymsidale-> more early legs/gems/mats/gold - more gold/mats/ legs with minimum investment for the 3 rifters. - Change of pace
Cons: - not meta - 4th player will fall behind (but will easily be boosted once the others reach 70) - 3 rifters may fall slightly behind. - jumping from rift game to bounty game must be timed with rift completion.
What do you guys think?
Disclaimer: (i know double rainbow gobs only spawn one whimsydale), but having a dedicated bounty dude increases the chance of finding one at all.
Can’t remember if all players have to be in-game when rainbow gob is encountered to access whimsy, which would make this method not work. Any one who knows?
submitted by DrFat to diablo3 [link] [comments]

Diskrimination kan have mange ansigter

Jeg skriver ikke dette indlaeg for at fjerne opmaerksomhed fra andre former for diskrimination - og jeg haaber vi er i stand til at diskutere problemstillinger uafhaengigt af hinanden.
Jeg kunne godt taenke mig at diskutere de problemstillinger disse corona tider har medfoert kontantreglen ( betalingslovens § 81 ).
Citat fra forbrugerombudsmandens hjemmeside:
Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne.
Jeg kan sagtens forstaa at man for at begraense smitterisiko ikke har lyst til at haandtere kontanter nu om dage, men reglen er ikke suspenderet, det har forbrugerombudsmanden senest skrevet i en pressemeddelelse 12. maj.
De fleste steder har heldigvis fundet ganske fornuftige maader at haandtere situationen paa, men der er enkelte steder hvor situationen staar helt graelt til.
En raekke danske trafikselskaber foelger i oejeblikket ikke loven, og er fuldt bevidste om det. De diskriminerer mod kunder der vil betale kontant, ved slet ikke at lade dem betale - og giver dem dermed ikke lov til at koebe gyldig rejsehjemmel.
En enkelt trafikselskab (FynBus) har oven i koebet vaeret saa fraek at haeve straffen for ikke at have gyldig rejsehjemmel samtidig, saa man nu, i modsaetning til andre trafikselskaber ikke straffer med 750 kroner, men enten 1200 eller 2000 kroner alt efter om en kontrolloer vurderer at politiet skal involveres.
Flere har klaget over dette til forbrugerombudsmanden, og forbrugerombudsmanden har da ogsaa gjort trafikselskaberne opmaerksoemme paa det. Jeg citerer her fra referatet af FynBus' Bestyrelsesmøde 19. juni 2020:
Forbrugerombudsmanden anfører, at idet FynBus med høringerne er orienteret om kontantreglen, som fortsat gælder, antager Forbrugerombudsmanden, at FynBus frem over modtager kontant betaling i selskabets busser og i flextrafikken. Såfremt FynBus ikke agter at modtage kontant betaling, skal FynBus meddele Forbrugerombudsmanden begrundelsen herfor.
FynBus har orienteret landets andre trafikselskaber om høringerne fra Forbrugerombudsmanden. På baggrund heraf er det oplyst, at Midttrafik, Movia og Nordjyllands Trafikselskab ligeledes har modtaget høringer fra Forbrugerombudsmanden vedr. fjernelse af kontanter i busser og flextrafikken. Disse høringer er enslydende med høringen til FynBus. Der er aftalt en koordinering af trafikselskabernes besvarelser.
Af referatet fremgaar det ogsaa at orienteringen er 'taget til efterretning'.
Det der goer FynBus til et saerligt graelt eksempel, er at man, efter at have fjernet muligheden for at koebe kontantbiletter som udgoer 12% af FynBus indtaegter* konstaterer at 'snydeprocenten' er steget til de selv samme 12%**, vaelger man at haeve straffen for dette.
Men det er slet ikke noget nyt at FynBus diskriminerer mod denne kundegruppe, man skulle naesten tro de havde en strategi eller handleplan der kun kan fungere via diskrimination.
16. marts behandlede samme bestyrelse punktet 'SALG AF KONTANTBILLETTER TIL ODENSE LETBANE'
Kontantbilletter købes i dag i bussen med rede penge, via FynBus-App (Mobile Pay eller betalingskort) eller som print selv-billet. Det vil ikke være muligt at købe billetter med rede penge hverken i letbanetog eller på letbanestationerne.
Sagen beskriver de handlemuligheder, der vil være for salg af billetter til Odense Letbane.
I henhold til strategi-og handlingsplanen har FynBus fokus på at nedbringe salget af kontantbilletter i busserne. Ud fra udviklingen i perioden fra 2018 til 2019 vurderes det, at antallet af kontantsolgte enkeltbilletter vil være faldet med yderligere mindst 25 % ved letbanens forventede start i 3. kvartal af 2021.
Problemstillingen er som foelger:
I bybusserne i Odense er der i 2019 kontantsolgt i alt 350.000 enkeltbilletter. Ca. 80.000 af disse billetter er solgt i busserne på de busruter, der i dag kører parallelt med den kommende letbane på strækningen Tarup-OBC-SDU. Ca. 3/4 af billetterne, svarende til ca. 60.000 billetter, blev solgt på strækningen OBC-SDU.Disse kunder vil ved implementering af letbanen skulle finde en alternativ billetteringskanal.
Det drejer sig altsaa om ca. 80.000 billetkoeb der nu ikke laengere kan foretages.
Her har direktoeren indstillet, og bestyrelsen godkendt:
Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender,
•at salg af enkeltbilletter i forbindelse med Odense Letbane sker via mobil-app og webshop, og
•at der indgås aftale med salgssteder nær ved letbanen, hvor det vil være muligt at købe en enkeltbillet kontant.
Problemet er at loesningen med et slagssted stadig er en daarligere loesning for kunden der ikke vaelger at bruge app eller webshop, og dermed diskrimination. Det er stadig ikke tilladt jvf. denne afgoerelse fra 19. maj sidste aar, med mindre man paa det tidspunkt betragter billetsalget som fjernsalg, og forbrugerbeskyttelsen fra kontantreglen ikke laengere gaelder:
Idet kontantreglen i betalingslovens § 81, stk. 1, generelt har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, vurderede Forbrugerombudsmanden, at det var i strid med bestemmelsen, at virksomheden henviste kontantkunder til hovedindgangen ca. 400 meter væk, da kunder med betalingskort kunne betale direkte i servicecenteret.
Der var ogsaa et loesningsforslag i referatet som ikke blev indstillet, da det er for dyrt:
FynBus vurderer, at investeringen i RVM-automater ikke kan opnå en positiv business case.
I Århus er der opsat RVM-automater på alle letbanestationer. Indtægterne fra salg af enkeltbilletter i RVM-automater udgør ca. 6 % af de samlede indtægter på Århus Letbane. Det relative salg af enkeltbilletter på Århus Letbane er således væsentligt lavere end det nuværende salg af enkeltbilletter i bybusserne i Odense.
Saa ja - i bund og grund er det et spoergsmaal om penge, FynBus er noedt til at diskriminere for at faa oekonomien til at haenge sammen, maa man konkludere.
Som jeg startede med at skrive kan diskrimination have mange ansigter, men disse ansigter er alle sammen folkevalgte - de repraesenterer os. Her er de 11 folkevalgte ansigter der helt bevidst vaelger at gaa diskriminationens vej.
Disse 11 ansigter repraesenterer Region Syddanmark og de 9 fynske kommuner.
Hvordan er det kommet her til hvor vi vaelger politikere der aktivt diskriminerer?
Og hvorfor er der ingen af deres kollegaer der protesterer?
Er de andre trafikselskaber lige saadan, eller er de foerst lige begyndt paa diskriminationen?
*
Indtægterne fra kontantbilletter i bybusserne i Odense udgør 7,8 mio. kr., svarende til ca. 12 % af de samlede indtægter i bybusserne i Odense.
kilde - uden at kigge alle regnskaber igennem skal jeg ikke kunne sige om forholdene er praecis de samme for resten af busserne - men det er en paafaldendene sammenhaeng.
**
kilde
submitted by Meaning_Dependent to Denmark [link] [comments]

ETF-Sparplan Fragen

Hallo zusammen,
nach etwas Recherche und lesen in diesem Sub, habe ich mich jetzt entschieden mit einem ETF-Sparplan vorzusorgen, nachdem ich mich öfters davor gedrückt habe.
Kurz zu mir (falls relevant): 30 Jahre alt und arbeite im öffentlichen Dienst. Habe neben der betrieblichen Altersvorsorge VBL bisher keine weiteren Verträge abgeschlossen wie zB Riester. Tagesgeldkonto für regnerische Monate ist vorhanden.
Ich habe noch keine definitive Strategie in welchen ETF ich anlegen soll, aber ich hoffe ihr könnt mir einen Indikator geben:
 1. Ich schwanke zur Zeit zwischen dem auschüttenden A1JX52 und dem thesaurierenden A2PKXG. Der Konsens hier im Sub besagt, dass der ausschüttende bevorzugt genommen werden soll, bis der Pausch-Betrag ausgeschöpft ist. Wenn ich jetzt den Berechnungen von Finanzfluss folge, bekomme ich langfristig bei einem auschüttenden netto um die 1% mehr raus. Zusammengefasst würde ich bei einem thesaurierenden ETF mit einem monatlichen Sparplan von ~400€ ohne Einmalzahlung ~1% weniger erzielen, würde dadurch Zeit gewinnen, da ich mich nicht um die Wiederanlage kümmern muss.
Ist der Gedankengang richtig?
 1. Alternativ zu A1JX52 sehe ich als Option um eine stärkere Gewichtung zu bekommen, die 80/20 Variante sehr attraktiv mit A12CX1 und A1JX51. Dort sind die TER-Kosten niedriger und ich hätte eine größere Diversifikation als All World. Wäre es schlauer diese Strategie zu anstatt A1JX52/A2PKXG setzen?
 2. Muss ich für die ETFs, ob thesaurierend oder ausschüttend, die Steuerunterlagen langfristig (30 Jahre+) behalten? Woher weiß das Finanzamt oder Broker am Ende, ob und wieviel Abgeltungssteuer ich gezahlt habe, wenn ich im Laufe der Zeit mehrmals das Depot gewechselt habe und im Rentenalter das Depot auflöse?
Wenn ich das richtig verstehe, hängt die Entscheidung auch ein bisschen von der Zeit, die bereit bin zu investieren, aber nichtsdestotrotz wäre ich über euren Input dankbar.
Ich glaube ich leide gerade ein bisschen an "information overload" und sollte einfach anfangen zu sparen.
submitted by wurzel89 to Finanzen [link] [comments]

Carl Bildt fångas i svängdörren

Carl Bildt är på väg ut ur Malmö kulturhus när reportrarna som förföljer honom får tag i Bildt i svängdörren, där fastnar dem en stund.
Hur ser Fi på regeringsfrågan?
Alla möjliga alternativ vi överväger består av en regering där Feministiskt Initiativ deltar i regeringsarbetet. En dröm hade således varit en rent rosa regering men detta ter sig mer osannolikt, därför samarbetar vi gärna i regering med flera partier där vi delar gemensam grund.
Vilka partier vill ni samarbeta med?
Vi ser helst att vi samarbetar med landets vänster-mitten-partier. Dessa består givetvis av de folkliga, men kan även bestå av andra partier. Närmare än så kommenterar jag inte i nuläget.
Hur ser du på den avgående regeringen?
Jag ser regeringens avgång som en logisk följd av det klipp och klister som framförallt Folkpartiet ägnat sig åt. Det går inte att göra hur som helst i politik, utan landet behöver hållbara koalitioner.
Har Folkpartiet gjort bort sig?
Ja sannerligen, deras ohållbara strategi straffar dem nu. Jag ger inga fler kommentarer utan måste ge mig vidare.
submitted by CDRDodo to ModellMedia [link] [comments]

Sannsynligheten for meg for å få jobb som programmerer som innvandrer uten mastergrad (men med bachelorgrad)

Jeg er en spanjol som bor i Spania og vil gjerne flytte til Norge om noen år og lurer på hvor vanskelig det skulle være for meg å få jobb som programmerer dit.
Jeg er 20, snart 21 og må innrømme at i de siste to årene før jeg skulle få vitnemålet mitt på skolen, og på grunn av flere ulike ting (ikke bare skolen selv, selv om det var en viktig del av bildet), så ble jeg alvorlig skolelei, og så tok jeg fire år i stedet. Det vil si, jeg ble ferdig med skolen i fjor, når jeg hadde oppfylt 20, to år senere enn opprinnelig forventet.
Selv om jeg endelig fikk vitnemålet, så studerte jeg ikke for de nasjonale examenene som blir krevet i etterkant for å få plass på universitetene her i mitt land, da jeg ikke orket mer og heller ville velge noe som nok likner Norges høyskole. Det handler om den andre offisiell, mer yrkesrettet form for høyere utdanning som finnes her.
Det viser seg at i begynnelsen av denne sommeren lærte jeg meg litt om Norge og det startet å virke som et skikkelig fint sted å bo i. Det beste skulle jo være, før jeg planlegger om å flytte, å dra på besøk, sannsynligvis i ferie, og se om jeg skulle egentlig trives dit, men dét er det dessverre umulig akkurat nå for meg. Jeg er fortsatt avhengig av foreldrene mine, også økonomisk sett, for guds skyld... og det er ikke som om vi i min familie har råd for det i alle fall.
Problemet er jo at jeg ikke forventet å ønske å forlate Spania når jeg bestemte meg for å velge yrkestudieveien. Eller når jeg bestemte meg for å kaste bort tiden min ved å sitte og klage på livet mitt istedenfor å faktisk løse problemene mine og prøve å få vitnemålet så tidlig som mulig, heller... Og jeg regner selvsagt med at denne utdanningen ikke teller for noe i utgangspunkt når det gjelder å få jobb i Norge. Om dere vil ha innvandrer i det hele tatt, de skal jo være høykvalifisert, og i en internasjonal sammenheng medfører dette generelt sett å være utdannede på et universitet. Jeg skjønner det.
Jeg har altså innsatt viktigheten av å studere på universitetet, hvis mulig, og skal til én når jeg blir ferdig med hva jeg har nå startet. Det vil si, i høst 2021. Men jeg regner med at jeg skal studere bare bachelorgrad og ikke mastergrad på flere grunn.
For det ene, jeg skal allerede begynne fire år "sent" på universitetet. Satser jeg også på mastergrad, så vil jeg nok ikke jobbe til jeg blir 27 minst. Jeg vil ikke vent så lenge. Der er bare ikke rimelig. Jeg ville rett og slett føle meg ubrukelig selv om familien min støttet det.
For det andre, den slags utdanning er egentlig altfor dyrt for meg her i alle fall. Dessuten burde det ikke, i prinsippet, egentlig være nødvendig. Det er jo flere mennesker der ute som jobber som programmerer uten å ha mastergrad. Heldigvis, for det motsatte trenger vi ikke heller. Det er til og med folk som droppet ut av skolen og fikk jobbe i dette yrket i alle fall. Kanskje ikke så mange i Norge, jeg vet vel ikke, men andre steder.
Så. Oppsummert. Jeg kommer til å ha bachelorgrad og høyskolevitnemålet i stedet for mastergrad, som er i hvert fall en mye billigere strategi, og vil ha "mistet" to år. Så lenge jeg blir i Spania. Fra Norges øyene vil jeg imidlertid ha mistet fire år og jeg vil fremdeles bare ha bachelorgrad.
Jeg har lest om innvandring i Norge og det virker som om det er vanskelig for noen som meg å få jobb i denne situasjonen dit. Jeg tror jeg bør jobbe i Spania en stund, da det vil jo være mye lettere (dette vil faktisk være en god utdanning...), og bruke erfaringen etterpå som en alternativ fordel. Dette er hva jeg skal gjøre.
Mener dere det kommer til å være rimelig mulig for meg å lykkes? Jeg vet norskferdigheter er betydelig viktig og satser veldig sterkt på dette området. Jeg regner med at jeg vil være flytende allerede når jeg i det hele tatt får sjansen til å dra dit. Og mye tidligere også, for all del. Jeg er også helt flytende på engelsk (jo, det må sies også, fordi vi er kjent for å være forferdelige på engelsk i dette landet, men jeg kan faktisk det, til dels fordi det har alltid vært veldig brukelig for å lære programmering og sånt, men også fordi jeg er en slags språknerd).
Edit: skrivefeil.
submitted by spansk to norge [link] [comments]

Leo Vegas Norge Casino 100 gratisspinn uten innskuddsbonus

Leo Vegas Norge Casino 100 gratisspinn uten innskuddsbonus

Leo Vegas Norge Casino Review & Free Spins Bonus
Her får du mange saftige bonuser! Kom i gang med Leo Vegas Casinobonus! Kos deg med en herlig blanding av klassikere og siste nytt innen spill. Du er garantert en kongelig velkomst med Leo Vegas Casinobonus! Du får opptil 6000 kr i bonus og 100 gratis spinn på de fire første innskuddet ditt i Leo Vegas Casino! Eventuelle gevinster fra gratisspinn kommer uten omsetningskrav. For videre bonuser, ta en titt på kampanjesiden eller eposten. Hvis du har meldt deg på nyhetsbrevet på mobil, kan du få sms med tilbud, løpende kampanjer med mer.
>> Get 100 Free Spins Now <<
Leo Vegas ble etablert av svenske casinoentusiaster i 2012. De som kan sin latin vet at Leo betyr løve og i Nevada-ørkenen i USA, ligger spillmetropolen Las Vegas. For mange er Vegas stedet hvor drømmer blir skapt. Setter man dette sammen til LeoVegas er tanken bak å gi spillerne kongelig underholdning dag som natt.
I løpet av årene som er gått siden etableringen har den lille løven vokst seg stor og mektig og har gitt gjestene mye moro og spenning.
Det harde arbeidet har resultert i flere utmerkelser under igaming-bransjen forskjellige prisutdelinger. Senest den prestisjefylte utmerkelsen “Online Casino of the Year 2019” under Global Gaming awards. Samme år fikk de også prisen for “Best Mobile Operator of the Year”, under International Gaming Awards.
Casinoet kan skilte med casino, live casino og en sportsbook. De har spill fra de beste casinoleverandørene i bransjen, og oppdaterer kontinuerlig betalingsmetoder – også for norske spillere.
Nettcasinoet er basert på middelhavsøya, Malta, mens morselskapet har base i Sverige hvor de dessuten også er børsnoterte.
Når det kommer til valg av design på nettsidene så er de fine og rene. Fargemessig er det valgt hvitt, lysegrått samt en diskret oransje farge. Menyvalgene er få og intuitive. Hovedvalgene fører spillerne til en av de tre hovedseksjonene, casino, live casino og sportsbook, hvor man igjen får nye valgalternativer. Det er derfor lett å orientere seg på sidene og man kommer raskt dit man ønsker.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Kort om Leo Vegas

Lisens: Malta Bonus: Opp til 6000 kr på dine fire første innskudd + 100 free spins Antall casinospill: 1000+ Mobilt casino: Ja Live dealer casino: Ja Sportsbook: Ja Åpningstider support: Døgnet rundt

Bonuser og fordeler hos Leo Vegas Norge

Hos Leo Vegas Norge får alle nye gjester tilbud om et frivillig velkomsttilbud i en av de tre seksjonene. Man bestemmer selv om man vil ha dette i Sportsbooken, Live Casinoet eller i casinoseksjonen. Nye gjester kan velge mellom disse tre velkomsttilbudene:
 • Casinoseksjonen byr på bonuser opptil 6000 kroner + 100 free spins
 • Sportsseksjonen tilbyr opptil 3000 kr i bonus
 • Live Casinoet opptil 4000 kr i bonus
I casinoseksjonen deles velkomstpakken ut slik:
 • En bonus på 100 prosent opptil 1500 kroner + 25 free spins på 1. innskudd
 • En bonus på 100 prosent opptil 1500 kroner + 25 gratisspinn på 2. innskudd
 • En bonus på 100 prosent opptil 1500 kroner + 25 gratisspinn på 3. innskudd
 • En bonus på 100 prosent opptil 1500 kroner + 25 frispinn på 4. innskudd
Til sammen får du altså 6000 kroner i tillegg til 100 freespins.
For å få et av de tre velkomsttilbudene må visse krav oppfylles. I casinoseksjonen må hvert av de fire første innskuddene være på minst 100 kroner. Alle innskuddsbonusene pluss frispinnene kommer med et omsetningskrav på 20 ganger. Innskudd gjort med Skrill eller Neteller gir ikke bonus. Pengene overføres direkte til spillekontoen, og man kan begynne å spille med bonusen med en gang.
I Live Casinoet er omsetningskravet på 40 ganger for både bonusen og gratispengene. Det første innskuddet må være på minst 100 kroner.
I Sportsbooken må gratispengene omsettes 4 ganger til minst 1.80 i odds. Gratisspillene tildeles om det spilles for minst 100 kroner til minimum 1,8 i odds første gangen man spiller i sportsseksjonen.
Festen er ikke over hos Leo Vegas Norge etter velkomsttilbudet. Nettcasinoet byr på både turneringer og kampanjer som kan gi både free spins, bonuser, pengepremier, reiser og andre flotte premier. For en full oversikt over hva som er av muligheter må man bare stikke innom på besøk med jevne mellomrom.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Leo Vegas Norge Free Spins

Utover muligheten til å sikre seg gratisspinn og gratispenger i forbindelse med velkomsttilbudet byr Leo Vegas Norge på mange andre sjanser til dette i forbindelse med kampanjer og turneringer. Hva man kan få og hvor mye vil variere fra kampanje til kampanje. Man må rett og slett følge med og se om det er noe som frister.
På hvert av de fire neste innskuddene deles det også ut 25 gratisspinn, til sammen 100 gratisspinn. Dette betyr nye muligheter for å spinne i vei på en av de utvalgte automatene. Også for disse frisspinnene er det Mega Fortune Dreams, superpopulære Starburst, den typisk norske favoritten Joker Pro, Dazzle Me og Swipe and Roll. For å aktivere de 50 gratisspinnene som man får på hvert av innskuddene må man spille for minst 50 kroner.
Selv om det ikke deles ut gratisspinn i Live Casinoet og Sportsbooken i forbindelse med registrering så gir gratispengene de samme mulighetene. Disse er på henholdsvis 100 og 300 kroner. I og med at man får disse når man registrerer seg gir også de fine muligheter til å bli kjent i den utvalgte seksjonen uten å risikere egne penger.
Hos Leo Vegas Norge er det slik at kontanter og bonuspenger holdes adskilt. Det innebærer at så lenge man har egne penger på kontoen, spiller man for disse. Etter at disse er oppbrukt slik at man ikke har mer å spille for, begynner man å omsette av bonuspengene. Det betyr også at det opprinnelige innskuddet samt gevinster vunnet med spill av disse pengene kan tas ut uten å tenke på omsetningskravene.

Spillutvalg hos Leo Vegas Norge Casino

Hos Leo Vegas Norge er spillmulighetene mange. Det gjelder i alle de tre casinoseksjonene. Det er derfor et nettcasino som har noe for alle. I casinoseksjonen er det et stort utvalg av casinospill. Det tilbys nærmere 1200 spill. I tillegg er porteføljen variert. Her er det mange spill i kategorier som spilleautomater, jackpot-automater, skrapelodd samt kort- og bordspill. Hos Leo Vegas Norge er skrapelodd også prioritert som et eget valg i menyen.
For å kunne tilby det store og varierte utvalget av casinospill har Leo Vegas Norge valgt å samarbeide med svært mange utviklere og leverandører. Dette er anerkjente navn som Thunderkick, Authentic Gaming, Ezugi, Blueprint, Quickfire, ELK Studios, NetEnt, Evolution, Edict, Extreme Live Gaming, Quickspin, Felt Games, GameVy, Genesis, Genii, IGT, iSoftBet, Lightning Box, Nektan, NextGen, Microgaming, Play’n GO, PlayTech, Pragmatic Play, Push Gaming, Realistic Games, Skillzgaming, Yggdrasil, 2 by 2 Gaming og Big Time Gaming.
Et bredt samarbeid er et smart og strategisk valg. Det sikrer at casinoet hele tiden kan tilby spillerne mange nye spill. Det sikrer også at det blir god variasjon i porteføljen av spill. Dermed skulle selv den mest kresne casinospiller finne et spill eller to som faller i smak. Om ikke finner man det neppe et annet sted heller.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Spilleautomater – 1100 spill å velge mellom

Tilbudet av spilleautomater er enormt hos Leo Vegas Norge. Det er nesten 1100 forskjellige spill i denne kategorien. Det inkluderer massevis av videoautomater samt jackpotter og klassiske automater. At utvalget er stort er jo ikke overraskende tatt i betraktning samarbeidet med mange tilbydere. Samtidig ser det jo heller ikke ut til at casinospillere kan få nok av slots. Med mange spill å velge mellom vil man slite voldsomt for å ikke finne noe som faller i smak.
Hos Leo Vegas Norge finner man spilleautomater med forskjellig utseende. Fra de klassiske som mange kjenner igjen fra arkader og kiosker til helt moderne automater med mange farger og flott utseende. Automater med tematikk fra film, musikk, norrøn mytologi og dyrenes verden.
Med mange automater er det også stor forskjell på hvordan de er oppbygd. Fra klassiske automater med få hjul og gevinstlinjer til nye moderne slots med flere hjul, rader og enormt mange gevinstlinjer. Samt muligheter for ekstra spinn og bonusspill.
Casinoseksjonen byr på mange kjente travere fra de største leverandørene. Her finner man folkekjære spill som Starburst, Book of Dead, Wild Toro og Gonzo’s Quest.

Jackpot slots – vinn stort på over 70 jackpotspill

Når det kommer til jakt på store gevinster er Leo Vegas Norge med over 70 jackpot-automater et godt valg. Det gir mange muligheter til å vinne en livsendrende gevinst.
I casinoet kjenner man raskt igjen populære jackpot-automater som Mega Fortune, Mega Fortune Dreams, Mega Moolah og Mega Moolah ISIS. Samt populære norske jokerautomater som Mega Joker, Joker Millions og Empire Fortune. Automater som har gitt både store og megastore gevinster.
Det spesielle med jackpot-automatene er at de kan gi astronomiske gevinster. Forutsetningen er at ingen vinner jackpotten på en stund. Automater med progressive jackpotter er bygd slik at hver gang noen spiller på den, legges en gitt andel til jackpotten. Det gjelder alle som spiller på den konkrete automaten. Det er dermed ikke begrenset til hvert enkelt nettcasino. Slikt blir det raskt penger av. Går det tid mellom hver gang noen vinner jackpotten, kan beløpet bli stort. Og det vokser kontinuerlig helt til noen vinner jackpotten.
Jackpot-automatene skiller seg ikke fra andre spilleautomater med unntak av pengene som legges til side. Tematikk og design er likt og man spiller på samme måte.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Spill blackjack hos Leo Vegas Norge Casino

Setter man pris på det populære bordspillet blackjack er det mye å glede seg over hos Leo Vegas. Casinoseksjonen byr på 22 forskjellige varianter. Det betyr mange muligheter til å slå dealeren. Og til å oppnå 21. For det er det det stort sett handler om. Å få en lucky 21. Reglene for spillet er enkle. Derfor er det populært når man vil prøve lykken på noe annet enn spilleautomater.
Blant blackjack-spillene hos Leo Vegas finner man standard blackjack, Lucky Lucky Blackjack, Suit ‘Em Up Blackjack, Lucky Ladies Blackjack, Double Xposure og Perfect Pairs Blackjack. Videre spill som Buster Blackjack, American Blackjack, 21+3 Blackjack og 6 in 1 Blackjack. Spill som er enkle å forstå selv om noen har en liten vri i forhold til standardreglene. De krever ikke nødvendigvis den tykkeste lommeboken heller.
Er man ikke opptatt av lommeboken så har casinoet flere blackjack-spill som passer godt for storspillere. Single Deck Blackjack Pro High Limit, Blackjack Professional, Blackjack Pro High Limit og Blackjack Professional VIP er spill som er tilpasset spillere som gjerne satser litt når de befinner seg ved blackjack-bordet.

Roulette

Et annet populært bordspill er roulette. Hos Leo Vegas Norge er det elleve varianter av dette spillet. Det er mange regler i roulette så det er ingen fordel å ankomme bordet uten å ha satt seg inn i disse. Det finnes mange strategier for spillingen også, og det er mange som benytter en av disse når de spiller. Uansett valg av strategi må man likevel ha hellet med seg siden det er helt tilfeldig hvor kulen ligger når hjulet slutter å spinne.
Blant roulette-spillene som Leo Vegas Norge tilbyr finner man standard roulette samt flere varianter av både europeisk og fransk roulette. Amerikansk roulette tilbys også.
Den beste strategien for å øke sjansen for gevinst når man spiller roulette er å holde seg unna den amerikanske varianten, og gå for de franske eller europeiske. Der er huset fordel mindre siden de kun har en null mens de amerikanske bordene har to nuller.
For storspillere eller såkalte high rollers finnes spill som Roulelette VIP og French Roulette VIP. Dette er utgaver av spillet som virkelig lar spillerne satse mye per runde om de ønsker det.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Live Casino

For å kjenne på den ekte casinofølelsen uten å være i et fysisk casino, er Live Casinoet til Leo Vegas Norge stedet. Det er enormt. Der er utvalget av kort- og bordspill stort. Derfor er det ingen grunn til å dra til Monte Carlo eller Las Vegas. Kommer man ikke i god casinostemning i Live Casionet til Leo Vegas er det ikke deres feil. Der er det en omfattende meny med mange menyvalg alt etter hva man er ute etter. I Live Casinoet spiller man mot imøtekommende, smilende og velkledde dealere. Mange sjanser for chatting med medspillere får man også.
Leo Vegas Norge har mange spill som er felles med andre casinoer, men også eksklusive spill som man kun finner der. I casinoets Chambre Séparée er det ti eksklusive spill med roulette og blackjack. Ellers bys på rikelige sjanser for gevinster i både baccarat, poker, blackjack, roulette og på lykkehjulet Dream Catcher. Hvor mye man spiller for per runde er opp til en selv. Spennvidden er fra 1 krone til 200 000 kroner.
Spillene i Live Casinoet leveres av spillutviklerne NetEnt, Evolution Gaming og Extreme Live Gaming. Det betyr brukervennlige bord, flott grafikk og upåklagelig livestream og lyd. Dette er også utviklere som har spill for alle typer spillere. Dermed spiller det ingen rolle om man er litt forsiktig med hvor mye man spiller, eller om man ikke har særlig fokus på det. Det blir uansett en flott casinoopplevelse selv om man sitter i godstolen hjemme.
Vil man prøve noe utover alle live-bordene fra de tre nevnte tilbyderne, får man det hos Leo Vegas Norge. Man kan nemlig knytte seg opp til bordene ved flere fysiske landbaserte casinoer. Eksempler er Dragonara på Malta og St. Vincent i Italia. Dermed befinner man seg plutselig på en øy i Middelhavet eller nord i Italia uten å være det.

Slik får du live casino bonus hos Leo Vegas Norge Casino

Hos Leo Vegas er det slik at man kan motta en bonus i Live Casinoet i forbindelse med at man blir ny spiller. Når man registrerer seg kan man få 100 kroner gratis til benyttelse i Live Casinoet. Det er ikke nødvendig å gjøre et innskudd, det holder med å åpne en konto. Det er en fin måte å bli litt bedre kjent i Live Casinoet uten at man risikerer egne penger.
Frister det med mer kan man velge å ta imot velkomsttilbudet i denne seksjonen. For det første innskuddet på minst 100 kroner vil man da få dette i Live Casinoet:
 • To bonuser på 100 prosent opptil 2000 kroner
Både gratispengene og bonusen kommer med et omsetningskrav på 40 ganger før eventuelle gevinster kan tas ut. Dette høres muligens høyt ut for erfarne casinospillere, men det som skiller Leo Vegas fra andre casino er at når du spiller i dette casinoet vil du først spille med ditt eget innskudd, før du spiller med bonuspenger. Så om du vinner en gevinst mens du spiller med dine egne penger, er alle gevinster dine.
Ønsker man flere bonuser i Live Casinoet må man følge med og benytte anledningen i forbindelse med diverse kampanjer som kan gi dette.

Odds og betting hos Leo Vegas Norge

Når det kommer til sport er Sportsbooken hos Leo Vegas uslåelig. Der er det mye for de som elsker sportsbetting. Det betyr mange muligheter for spill på både odds og live odds. Det første betyr spill til odds som er satt før idrettsbegivenheten starter. Det andre gir enda mer engasjement siden det er odds man kan sette når en sportsbegivenhet pågår.
De aller fleste idrettene er på plass i sportsseksjonen. Det betyr alt fra store idretter som fotball, vintersport, hest, tennis og motorsport til mindre idretter som dart, snooker og sjakk. Leo Vegas har alle de store turneringene, mesterskapene og ligaene. I tillegg så byr Sportsbooken på resultatoversikt og live streaming.
Det kan også spilles på noe annet enn sport. Bookmakere gir jo muligheter til spill på så mangt. Leo Vegas Norge tilbyr blant annet politikk hvor man kan vedde på vinnere av nasjonale valg og presidentvalg. Du kan for eksempel sette odds på kommunevalget i Norge 2019, eller om the blir No Deal Brexit. Andre alternativer er valutakurser, TV-show, musikkonkuranser og prisutdelinger. Om du anser deg selv som en TV-ekspert, hva med å sette odds på hvilken TV-serie som går av med den gjeve prisen for beste dramaserie hos Emmy Awards 2019.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Oddsbonus

Nye spillere som er mest opptatt av sportsbetting kan velge å ta velkomsttilbudet i Sportsbooken. Faktisk får man 100 % opptil 3000 kr. Denne bonusen må omsettes 4 ganger til minst 1.80 i odds.
Frister det med mer etter at man har spilt på sport risikofritt, gjør man et innskudd og spiller for egne penger. Da tildeles man velkomsttilbudet i sportsseksjonen hos Leo Vegas Norge. Det betyr at man mottar 2 gratisspill. For å kvalifisere for disse to gratisspillene er betingelsen at det spilles for minst 100 kroner til minst 1.8 i odds den første gangen man spiller for egne penger i oddsseksjonen.

Se kampene med live streaming

Ønsker man å følge med live etter at man har spilt på et idrettarrangement, er sportsseksjonen til Leo Vegas Norge er godt sted. Der kan man bli værende i Sportsbooken og se på avgjørelsen. Der kan man se mange live sendinger eller live streaming. Enten det er en fotballkamp, tennismatch eller en kamp fra VM i ishockey tilbyr Leo Vegas dette til sportsinteresserte gjester.
Enkelt å se er det også. Man finner idrettsarrangementet under Live streaming i oddsseksjonens meny. Deretter er det bare å trykke på play-knappen. Er man ikke innlogget må man deretter gjøre det. Så er det bare å nyte sendingen.

Spill hos Leo Vegas fra mobil og nettbrett

Når det kommer til løsninger for mobile enheter har Leo Vegas Norge aldri sovet i timen, men fulgt med på den teknologiske utviklingen. Der i gården har nettsider med responsivt design aldri vært et fremmedord. Helt siden starten i 2012 har det vært fokus på å gi gjestene det beste innenfor mobilcasino. Rett og slett å være nummer 1 på mobilspilling. Dette ble blant annet anerkjent med tildelingen av Mobile Operator of the Year under EGR Nordic Awards 2016.
Casinoets innovative løsninger gir håndholdt underholdning som er uanstrengt uansett hvilken enhet man benytter. Dette skyldes banebrytende fordeler som elektrisk tempo, intuitiv kontroll og det flotte utvalget som tilbys av casinospill. Dermed er det duket for mye moro uansett hvor man befinner seg i verden. Det eneste man behøver er god nettdekning.
Spill via mobile enheter er enkelt uansett hvilken nettleser og operativsystem man benytter. Det er ikke nødvendig med nedlasting av programvare. Om man ønsker kan man laste ned Leo Vegas sin app for Android og IOS. Med casinoets prisbelønte Best Native App ved EGR Marketing and Innovation Awards 2017 får man en verdensledende spillopplevelse rett i håndflaten uansett hvilken avdeling man befinner seg i. Opplevelsen blir intuitiv, innovativ og øyeblikkelig.
Det betyr lynraske hastigheter og fine opplevelser på mer enn 1000 spilleautomater takket være samarbeidet med alle partnerne. Det betyr alt fra traveren Starburst til de heteste nyhetene. Innenfor sportsbetting betyr det en lynrask Sportsbook som er effektiv, engasjerende og lett å navigere på. Og så kommer man til den ekte opplevelsen i Live Casinoet. Det betyr live streaming fra luksuriøse og eksklusive steder rett i hånden. Håndholdt Live Casino i HD som man sjelden har opplevd tidligere. På mobilen eller en annen touchskjerm får man et bredt spekter av live bordspill hvor man opplever forskjellen fra hva de fleste andre tilbyr.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Innskudd og uttak hos Leo Vegas

Når det kommer til finansielle transaksjoner er det mange som kjenner på en viss usikkert. Spesielt om man skal betale til en ny aktør. Kommer pengene inn på riktig konto? Og ikke minst får man tatt ut pengene igjen? Det er jo ikke rart at man kjenner på denne uroen. Noe nytt skaper alltid en viss form for usikkerhet. Hos Leo Vegas Norge kan man nyte spillingen og slappe helt av. Der er det ikke noe tull. Casinoet tar sikkerheten til kundene sine på ramme alvor. Alle betalinger skjer med moderne og sikker SSL-kryptering. Dermed kommer ikke innskudd og uttak på avveie.
Før man kan ta ut penger må man verifisere kontoen med godkjent legitimasjon. Dette er for å sikre at pengene utbetales til riktig person. Samt at spillingen ikke er en del av kriminell aktivitet som hvitvasking av penger.
Når man først er verifisert vil alle senere uttak av gevinster gå mye raskere unna. Hvor raskt man får pengene kommer an på hvilken betalingsmetode som benyttes ved uttak. Casinoet prøver uansett å ekspedere alle anmodninger om utbetalinger så raskt som mulig. Bruker man elektroniske lommebøker er pengene tilgjengelig nesten med en gang. Må utbetalingen foretas via bankoverføring kan det ta inntil 5 dager.
For innskudd er det ingen krav til minstebeløp hos Leo Vegas. Imidlertid kan det være at kortutstederen krever et gebyr, og da kan dette bli uforholdsmessig stort om man bare setter inn en hundrelapp.
Når det kommer til uttak er det minste man kan ta ut hos Leo Vegas 200 kroner. I løpet av 30 dager kan man foreta inntil 3 gebyrfrie uttak. Gjør man flere uttak innenfor dette tidsvinduet påløper det et gebyr på 30 kroner per uttak. De som har nådd nivå 30 i VIP-programmet kan foreta så mange uttak de bare ønsker. De vil uansett være gratis.

Oversikt over betalingsmetoder

Leo Vegas Norge tilbyr de mest vanlige betalingsmetodene. I utgangspunktet benyttes samme løsning ved uttak som ved innskudd. Er ikke dette teknisk mulig blir uttaket som oftest ordnet med bankoverføring. Hos Leo Vegas kan det velges blant disse metodene:
 • Visa
 • Mastercard
 • PaysafeCard
 • Neteller
 • Skrill
 • Skrill Rapid Transfer
 • Bankoverføring
 • Trustly
 • MuchBetter
 • ecoPayz
Husk at det varierer hvilke metoder som er tilgjengelige for norske spillere – da den siste tidens restriktive politikk fra den norske stat har gjort det vanskelig for norske spillere å ta ut sine lovlige gevinster som de har vunnet på casino. Leo Vegas jobber kontinuerlig for å finne nye og gode betalingsmuligeter for akkurat norske spillere.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Kundeservice

De aller fleste gangene man gjester Leo Vegas forløper nok besøket uten problemer av noe slag. Det er jo slik det skal være, man er jo der for å hygge seg. Dog kan det være at det er noe man lurer på. Da er Leo Vegas sin FAQ et greit sted å begynne. Der har casinoet samlet de mest vanlige problemstillingene. FAQ-en er omfattende så man finner mest sannsynlig svar på det meste man lurer på.
Finner man ikke svaret der eller om det skulle oppstå et akutt problem, er det godt med teamet på kundeservice. Det består av dyktige medarbeidere som gjør alt de kan for å hjelpe. På kundesupport er det alltid folk tilstede. Det betyr at man får hjelp og assistanse døgnet rundt. Enten det er påske, 17. mai eller jul. Teamet hjelper til slik at man kan fortsette med det man ønsket, nemlig underholdende spilling.
Folkene på support kan kontaktes via e-post, Live Chat eller telefon. Det raskeste er telefon og chat. På e-post tilstrebes det å svare innen 24 timer.
Fra klokken 8 om morgenen og helt frem til klokken 02 er det hjelp å få på norsk. Resten av døgnet er kundestøtten på svensk og engelsk.

Forsvarlig spilling med LeoSafePlay

Hos Leo Vegas ønsker man at gjestene skal kose seg, spille og ha det hyggelig hver gang man er på besøk. Rett og slett at spillingen ikke skal ta overhånd og at man ikke er i casinoet for å bli rik. Fokuset med ansvarlig spilling er en viktig del av identiteten til Leo Vegas Norge. Derfor har de etablert LeoSafePlay. Målet med dette er å gi nyttig og praktisk informasjon om identifisering og håndtering av spilleavhengighet. Samt hindre spill blant mindreårige. LeoSafePlay gjenspeiler viljen og arbeidet som gjøres for å ta ansvar for spillerne og bransjen i sin helhet. Verktøy er rett og slett en nyttig ressurs for alle som ønsker informasjon om hvordan man unngår spilleavhengighet og spill blant mindreårige.

Stolt sponsor av Brentford Football Club, Leicester Tigers og Norwich

Hos Leo Vegas er de opptatt av å gi tilbake. Dette ser man blant annet gjennom sponsing av idrettslag. Nettcasinoet er stolt hovedsponsor av flere kjente idrettsklubber. Dette er Brentford Football Club og Leicester Tigers. I tillegg kommer fotballklubben Norwich som kanskje er best kjent blant nordmenn. Den er på nivå to i England og har også nordmenn på laget.
>> Get 100 Free Spins Now <<

Spenstig VIP-program

Det må også nevnes at Leo Vegas Norge har et eget kundeprogram. I lojalitetsprogrammet er det mye for de mest dedikerte gjestene. Og som vanlig er det slik at desto høyere man kommer opp i hierarkiet i VIP-programmet desto mer kan man forvente av goder, fordeler, personlig oppfølging og andre gode tilbud.

Høy sikkerhet med Maltesisk lisens

Nettcasinoet henter spillisensen på Malta hos Malta Gaming Authority. Det er holdt for å være kanskje verdens strengeste reguleringsmyndighet. Med en lisens utstedt på Malta gir det spillerne god trygghet for at casinoet kontrolleres og overvåkes av en spillmyndighet som tar dette med rettferdig spill og transparens på alvor. Samtidig er casinoet også underlagt EU’s strenge regelverk. Det gir også sikkerhet for at pengetransaksjoner, brukerrettigheter samt personlig informasjon er ivaretatt på beste vis.

Leo Vegas Norge Casino konklusjon

Hos Leo Vegas får man egentlig alt. Det er et flott nettcasino som tilbyr gjestene mye. Enten det er sport, casino eller livespill. Casinoet har vunnet mange utmerkelser siden det ble lansert. Ikke minst er de mobile løsningene brukervennlige og innovative. Casinoet passer for alle typer spillere. Er man en highroller finnes det nok av tilbud. Om man er litt mer forsiktig med pengene finnes det enda mer å velge blant.
I casinoseksjonen er det et stort og variert spillutvalg i mange kategorier. Her finner man haugevis av spilleautomater og jackpotter. Utvalget er også stort når det kommer til kort- og bordspill som poker, baccarat, blackjack og roulette. I tillegg fokuseres det ekstra på skrapelodd.
De som elsker sportsbetting får i aller høyeste grad sitt. Der kan det spilles på både odds og live odds til gode betingelser på de fleste idretter. Noen utenomsportslige veddemål er det også mulig å ta. I tillegg har Sportsbooken resultatoversikt samt mange muligheter for live streaming av idrettsbegivenheter.
Man behøver ikke reise til Las Vegas for å kjenne på den ekte casinofølelsen. Det holder med Live Casinoet til Leo Vegas. Der kan det spilles på enormt mange spill. Der finner man lykkehjulet Dream Catcher og klassikere som poker, blackjack, roulette og baccarat. Og i Chambre Séparée finner man eksklusive spill som ingen andre har.
Et stort pluss er velkomsttilbudene i hver seksjon. Man avgjør selv hvor man eventuelt ønsker å ta imot dette. Dermed velger man velkomstbonus ut fra spilleinteressen. I tillegg får man en belønning bare for å registrere seg. Enten i form av gratispenger eller gratisspinn.
Positivt er det også med mange kampanjer, turneringer og VIP-program. Det kan gi flere flotte belønninger. Mange betalingsmetoder samt raske innskudd og uttak med sikker SSL-teknologi er også bra. Det samme gjelder kundeservice døgnet rundt hver eneste dag.
Hvis det er en ting vi skal trekke for, er det omsetningskravet på bonusen i dere live casino. 70 ganger er for høyt. Kravet på den ordinære bonusen, 35 ganger, er imidlertid helt innenfor og nærmest en slags bransjestandard.
>> Get 100 Free Spins Now <<
submitted by freespinsbonus to u/freespinsbonus [link] [comments]

€65k investieren und €500 Sparplan starten nur mit FTSE All World Thesaurierend (A2PKXG)?

Hi, ich möchte ca. €65k in ETFs investieren. Zeitgleich möchte ich einen ETF Sparplan mit €500 pro Monat starten.

Situation:

Plan:
ING Depot eröffnen und die 65k aufgeteilt in Beträge zwischen 10k-20k über die nächsten Monate verteilt in den thesaurierenden A2PKXG (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) investieren. Sobald ich den ersten Betrag investiert habe, würde ich im gleichen Depot einen Sparplan über €500 pro Monat starten. Das Sparbuch würde ich bis zum Vertragsauslauf 2025 weiterlaufen lassen, bis dahin den Großteil meines Freibetrags dafür verwenden und die Summe aus dem Sparbuch 2025 wohl wieder in ETFs investieren.

Fragen:

Quellen:
submitted by wegwerf19720 to Finanzen [link] [comments]

Wie man mit einer Immobilie im Jahr durchschnittlicht 16% Rendite NACH STEUERN macht...bei günstigen Mieten.

Hier mal eine kleine Beispielrechnung. Wichtigste Voraussetzung für diese Strategie sind ca. 20% Eigenkapitalquote (bzw. ein passendes Grundstück) und ein hohes Bruttoeinkommen, idealerweise 100k und mehr. Alternativ ein paar Co-Investoren.
Also kurz zusammengefasst besteht die Rendite entgegen der allgemeinen Meinung nicht nur aus der monatlichen Miete, sondern auch aus der Tilgung (dann spricht man von Mischkalkulation) sowie potentiell aus Steuerersparnissen (die oft vergessen werden).
In dieser Strategie bauen wir ein Mietshaus in einer C-Stadt. Haus kostet 2mio, ihr bringt das Grundstück für 250k mit und zusätzlich nochmal 150k Eigenkapital. Eure Immo hat 800qm und ihr verlangt 12,50 pro Qm.
Extrem wichtig ist dass der Quadratmeterpreis unter 3000€/qm liegt. Tut er das, dann qualifiziert ihr euch nämlich für den § 7b EStG. Der besagt dass ihr in den ersten 4 Jahren nach Fertigstellung eines Neubaus pro Jahr 5% zusätzlich zur normalen 2% AfA abschreiben dürft.
Was zum fick? AfA? Abschreibung?
Im Normalfall sieht es nämlich so aus dass ihr von eurer Kaltmiete erstmal nur die Zinskosten abziehen dürft. VOR der Tilgung müsst ihr die Kohle voll mit dem EInkommenssteuersatz versteuern.
Also wenn ihr im Jahr 100k Mieteinnahmen habt, 20k Zinskosten und 40k Tilgung, dann dürft ihr vom Gewinn 20k direkt abziehen, (80k verbleiben), müsst diese 80k dann mit 42% versteuern (bei entsprechendem Einkommen) und dürft dann mit den verbleibenden 46,4k die Tilgung bezahlen. Es bleiben euch also noch 6,4k.
HALT STOP! Der Staat weiß aber das euer Haus verfällt. Also dürft ihr pro Jahr 2% des Immowerts (ohne Grundstück) steuerfrei abziehen. Kostet das Haus 2 Millionen Euro dann sind das 40k Euro.
Die Rechnung jetzt ist daher 100k - 20k Zinsen ) = 80k. Von diesen 80k sind 40k steuerfrei und die restlichen 40k müssen noch versteuert werden. Damit bleiben euch vom Gewinn 40k + 23,2k, also 63,2k. Schon deutlich besser! Dank §7b dürft ihr ja jetzt aber in den ersten 4 Jahren zusätzlich nochmal 5% abschreiben! IRRE!
Jetzt sieht die Rechnung so aus: 100k -20k Zinsen = 80k. 80k minus (2%+5%)*2mio = -60k. Moment mal...MINUS 60k? Genau, die Abschreibung übersteigt den Gewinn. Und jetzt kommt der Hammer....das ist übertragbar auf euer Einkommen. Also mal eben vom Bruttolohn 60k steuerfrei mit heimnehmen. Verdient ihr 120k (also 60k über der Höchsteuergrenze) dann spart ihr also 42% Steuern auf 60k, anders gesagt also 25,2k!
Jetzt sieht die Rechnung so aus. 100k Mieteinnahmen steurfrei plus 25,2k Steuereinnahmen minus 20k Miete minus 40k Tilgung ergibt EINS BERG MONEY. EINS GROß BERG MONEY um genau zu sein. In Zahlen sind das ca. 22% Rendite nach Steuern.
Und das vier Jahre lang. Noch besser - dank der Abschreibung ist euer Einkommen die ersten vier Jahre lang also garantiert. Selbst ohne einen einzigen Mieter könnte ihr die Tilgung plus Zins von der Bruttosteuerersparnis voll bezahlen.
NAJA werdet ihr jetzt sagen. Aber was ist nach vier Jahren? Nach vier Jahren bekommt ihr halt keine 5% extra Abschreibung mehr, aber das ist egal. Ihr macht immer noch coole 16% netto auf euer Startkapital. Da diese Rechnung hier jetzt aber vereinfacht war und z.B. Verwaltung, Wartung usw. vernachlässigt wurde landet man realistisch bei ca. 13%.
Danach erhöht ihr im Jahr um 1.5% die Miete als Inflationsausgleich. Nach 20 Jahren Kreditlaufzeit habt ihr also 4 Jahre mit ca 22% Nettorendite und dann 16 mit ca. 13-15%. Damit landet ihr im Schnitt bei 16%.
Wie das? Naja, euer Startkapital sind 400k. Eure Nettokaltmiete im Jahr sind 100k, von der nehmt ihr nach steuern und zinsen 63,2k heim. Ihr müsst zwar noch Tilgen, das zählt aber als Gewinn voll rein - gehört ja schließlich euch.
Und so macht man mit einer Mietimmo im Jahr 16% Gewinn, davon die ersten 4 Jahre absolut sicher. Und das bei fairen Mieten für einen gut ausgestatteten Neubau.
Bei dieser Rechnung können auch problemlos 30% leerstehende Wohnungen abgefedert werden. Frisst dann in die Rendite, aber da Risiko ist gering.

Edit: Und lasst mich gar nicht mit KfW-Krediten und Tilgungszuschüssen anfangen, dann explodieren bei einigen hier vermutlich die Köpfe. Da bekommst du Zinsen von 0,7% und kriegst nochmal zwischen 200-300k geschenkt dazu. Dann stehen 20%+ Rendite in der Kalkulation.

Edit2: Zum Glück schreibt man das alles auf Reddit. Mir ist gerade nochmal ein Fehler in meiner Kalkulation aufgefallen. Der 7b ist bis 3000€ erhältlich, aber nur bis 2000€/qm förderfähig. Also sprich, ihr bekommt pro QM nur maximal 5% von 2000€ Sonder-Afa. Für unser Beispielt bedeutet das also nicht (2%+5%)*2mio als abschreibung, sondern 2%*2mio + 5%*(800*2000). Also statt 140k Abschreibung bekommt ihr "nur" 120.000€. Damit sinkt euer Gewinn in den ersten 4 Jahren pro Jahr um (20.000*0,58=) 11600€ p.a. , da euch das als Steuerersparnis wegfällt. In meiner Kalkulation sinkt damit die Nettorendite von 22% auf 20%. Da wir aber wie oben geschrieben KfW-Kredite, Tilgungszuschüsse sowie Wersteigerungen am Haus noch gar nicht eingerechnet haben ändert das unsere Kalkulation nicht massiv.
submitted by 1000_mark to Finanzen [link] [comments]

Modellbladet #37

Modellbladet

2020-04-02
#37

MOOP

Oj vilken vecka det har varit! Så mycket att uppmärksamma, så lite tid.
https://preview.redd.it/36vfsyc2adq41.png?width=630&format=png&auto=webp&s=232411d727c02e5936173ee3f5d2e70656edfeb1
Hade det varit val idag hade mandatfördelningen sett ut som följer:
APND: 1 (+0)
DG: 3 (+0)
KS: 0 (+0)
KD: 1 (+0)
L: 1 (+1)
M: 3 (+0)
SAP: 7 (+0)
SD: 0 (+0)
VPK: 3 (-1)
Opinionsläget rör på sig något, inte minst med tanke på att ett nytt parti, Konservativ Samling, introducerats med buller och brak. För att få struktur på dagens presentation går vi igenom vart och ett av partierna.
Arbetarpartiet Nils Dacke behåller sitt starka stöd i valkretsen Östra Sverige, där de nu för första gången hamnar över 13% (13,01% för att vara exakt). Deras strategi tycks, enligt statsvetare Gertrud Scrotum, bestå i att kontinuerligt kritisera SAP och viss utsträckning VPK från vänsterhållet och utifrån ett lokalt perspektiv. Genom att inte ge sig in i den destruktiva debatt som pågått mellan bland annat KS, VPK, SAP och M håller de huvudet högt i väljarnas ögon.
https://preview.redd.it/y6fhxgi4adq41.png?width=630&format=png&auto=webp&s=267b206d7d82ee5fa85071a1d32b1598d2930d75
De Gröna backar med en halv procentenhet då deras väljare ser lockande alternativ på annat håll. Men DG har ingen större anledning att misströsta enligt de senaste förtroendeundersökningarna. Partiledare Viliot innehar otroligt högt förtroende bland väljarkåren och partiet har fortfarande en stor skara otroligt hängivna väljare. Att partiet krymper kan, enligt Scrotum, ses som naturligt med tanke på hur trångt det har blivit på den politiska spelplanen. "Att partiet skulle fortsätta krympa i all oändlighet är otänkbart", tillägger hon.
Konservativ Samling är ett nytt, och enligt somliga ett välkommet, tillskott på den politiska arenan. De samlar upp ungefär 1% av väljarstödet i sin första opinionsundersökning, men bakom denna siffran ligger en viss regional variation. Starkast stöd har de i valkretsen Skåneland, där de får 1,29%. Väljarna verkar enligt Modellbladets undersökningar till stor del bestå av före detta SD-väljare som nyligen lagt sin röst på M, KD och i mindre utsträckning SAP, DG och de som inte röstat alls. Ingen vet hur långt detta partiet kan gå eller vilken sorts inflytande de kan komma att få under nästa mandatperiod, det får framtida opinionsundersökningar utreda.
Kristdemokraterna lägger en tuff vecka bakom sig (mer om det i Edward Blums krönika senare i dagens nummer av Modellbladet), och det speglas i opinionssiffrorna. De tvingas spendera sin tid med krishantering snarare än att fokusera på sakpolitik, vilket alltid visat sig sänka deras siffror. De håller sig dock kvar strax under sju procent, och sitter nog stabilt i det långa loppet förutsatt att de kan hantera KS på ett förtroendeingivande sätt.
Liberalerna fortsätter växa stadigt och kommer idag över 4%-spärren med god marginal. De har visat sig kunna fånga in sympatisörer från samtliga kollegor i Samverkanspartierna, men detta är en effekt som kommer av partiets storlek om vi tittar i ett historiskt perspektiv. Hade det varit val idag hade L fått ett mandat, vilket tar upp Samverkanspartiernas totala antal till 8 mandat, bara två mandat från majoritet i kammaren.
Moderaterna backar med en halv procentenhet, vilket är första gången de tappar i en opinionsundersökning sedan de återuppstod. Enligt Gertrud Scrotum tycks vissa ha lämnat för att gå med i L eller KS, men andra verkar ha "flytt" vänsterut efter partiledarens fruktlösa debatt med de Folkliga och KS. De som lockas till partiet lockas av sakpolitiken och sakligheten i debatten, enligt Scrotums egen forskning. Huruvida denna nedgång är en tillfällighet eller inte vet vi inte än, men för tillfället sitter partiet i alla fall säkert som ModellSveriges tredje största parti.
Socialdemokraterna går trots de turbulenta omständigheterna framåt med 0,3 procentenheter. Enligt Scrotum bör denna bedrift inte tillskrivas partiets toppskikt, som faktiskt tappar förtroende bland väljarna i gulag-debatternas efterdyningar. Istället menar hon att det är tack vare SAP:s gräsrotsorganisation partiet växer, då dessa fortsätter fokusera på sakfrågor och de förslag som faktiskt läggs fram och behandlas i kammaren.
SD är ett parti som håller på att förlora sin relevans. Enligt senaste undersökningen har de 0,23% av väljarnas stöd. I sin starkaste valkrets, Skåneland, har de 0,79%, men där tappar de stort till förmån för KS och till viss del M. Om partiet ska behålla sin relevans måste de göra upp med KS på ett eller annat sätt, enligt Gertrud Scrotum.
Vänsterpartiet Kommunisterna backar med 0,7 procentenheter, onekligen till följd av den förvirrade gulag-debatten om du frågar Scrotum och hennes kollegor. Till skillnad från SAP tycks VPK inte ha en krockkudde av propositioner och debatter i kammaren att falla tillbaka på när de politiska vindarna viner.
Sammantaget är dagens MOOP mycket intressant för den som vill analysera trender över tid. Dagens undersökning markerar definitivt en brytpunkt, men exakt vad brytpunkten medför lär vi inte veta än på någon vecka.
Opinionsläge enligt Modellbladets Opinionsundersökningar sedan valresultatet i maj förra året

Insändare: Socialism, en "skam" att vara stolt över

I dagarna så släppte Konservativ samling en debattartikel. Huvudtesen i debattartikel handlade om kommunismen. Och även ifall jag är emot Konservativ samling, ett parti som bäst kan beskrivas som diktatursträvande. Så har de i alla fall en poäng, det som hände i Sovjet under Stalin och i gulagsystemen var hemskt, och får inte hända igen. Koncentrationsläger vare sig i formen av omskolningsläger(något KS stöttade tidigare igår) eller i gulags får inte hända igen.
Vilket är varför vi har forum för levande historia. En intuition som arbetar för att uppmärksamma de övertramp av mänskliga rättigheter som skett i världen. Jag är öppen för att etablera minnesdagar för folkmord. Jag är också öppen för att tilldela mer resurser till forum för levande historia.
Men en intressant grej med debattartikeln för mig är titeln: "Att Socialismen är kvar borde vara en skam". Är det? Socialismen/Socialdemokratin är det som har byggt Sverige och fortsätter bygga Sverige. Det är vi som investerar i välfärden på riktigt. Det är vi som investerar i trygghet på riktigt. Det är vi som inte bara arbetar reaktivt men också proaktivt. Är det en skam att krafterna för solidaritet och jämlikhet består med styrka i detta land? I så fall, är det en "skam" Sverige bör vara stolt över! Socialismen kommer att bekämpa all diktatur strävan, vi kommer att bekämpa högermakterna i deras strävan för att öka ojämlikheten, öka klyftorna, och slå sönder folkhemmet. Socialismen kommer stå fast i Sverige! Vi kommer aldrig vika oss för krafterna av diktatur och förtryck! Sverige ska vara och förbli en solidariskt, jämlikt och utvecklat samhälle! Ett samhälle där alla kan vara trygga, där alla kan uttrycka sin åsikt, ett samhälle inriktat mot framtiden, inte bakåtriktat mot 1700-talet. Detta är det Sverige jag vill bygga, detta är det samhälle vi vill bygga! Ta striden för Sveriges folkhem!
Milaw (SAP), Partiledare & Statsminister

Krönika: Vems skuta fortsätter gå när den politiska stormen ryter?

En krönika av Edward Blum
Tumult råder på den modellsvenska politiska scenen. Med denna krönika hoppas jag kunna lyfta fram de politiker som visat sig stå stadigt när krisen kommer.
Minial: KD:s partiledare har de senaste dygnen behövt hantera ett utbrytarparti, som innan de lämnade försökte göra gällande sin egen politik. En internt kuppförsök kanske är att ta i, men de som sedermera kom att starta upp Konservativ Samling (KS) försökte utan tvekan omstöpa KD:s politik. Mitt i allt detta var Minial snabbt ute med sin krishantering. Hennes första uttalande var ett försöka att avskriva Sigges uttalanden som skämt, men när det framgick att det var en policy-kupp tog hon på sig fullt ansvar och handlade bestämt. Delar av falangen uteslöts, andra lämnade, KS startade och resten är historia som väntar på att skrivas.
Milaw: Vår statsminister visade på en politisk storsinnighet när hon gick ut och gav Minial beröm för att denne stod upp för demokratin. I övrigt lämnar statsministern och dennes parti dock en del att önska. Från de Folkligas håll kom en hel del kritik mot Call-Me-Phrogs och dennes uttalande om möjliga samarbeten i framtiden. För den som läste den moderata partiledarens ursprungliga råder det ingen tvekan om att Moderaterna distantierar sig ideologiskt från KS, något som inte kommer fram i det kulregn av kritik Call-Me-Phrog fick motta från vänsterhållet.
Call-Me-Phrog: Även här ser vi, likt hos statsministern, en mycket blandad insats. Call-Me-Phrog står upp för ärlighet och riktighet i politiken när han försöker rätta de som kastar överdrivna anklagelser åt Moderaternas håll. Men det går snabbt utför då partiledaren själv går till motattack mot bland annat Ugion, Theoddleftist och Kire och kastar egna anklagelser om kommunism. En debatt om Gulag och koncentrationsläger är knappast den sortens mogna diskussionen väljarkåren förväntar sig, och besvikelsen borde vara stor bland väljare på alla sidor.
Låt oss alla hoppas att detta var ett lågvattenmärke för politiker från alla håll och kanter. Men mitt i mörkret måste vi också komma ihåg alla de positiva glimtar vi fått och vilken stor potential till godhet det finns bland dagens politiker.
submitted by Gurktwerk to ModellMedia [link] [comments]

DSA-Tutorial für Gurkentruppen: Die Charaktererstellung 2 (Powergamer)

Wenn für dich Lord Burgi eine Verschwendung an Charakterbögen ist und du dir denkst, dass du es sicherlich besser hin bekommst, einen Burgherrn zu erstellen, dann nur zu! Zeige uns, was du kannst. Wer diesen Prozess immer und immer und immer wieder erleben darf, dem wird irgendwann bewusst werden, dass es manche Kombinationen an Punkteverteilung gibt, die einfach besser sind als andere. Und wer auch diese Tätigkeit in einem ungesunden Maß erleben darf, dem wird schnell klar, dass sich diese Spirale an Perfektionismus exponentiell in den eigenen Geist eingräbt, bis man mit Taschenrechner, Excel-Algorithmen und ganzen Blöcken an rausgeschriebenen Graubereichen in den Regelwerken vor dem Generator sitzt und in den eigenen toten Augen die strahlende Zukunft des Monsters sieht, welches jeder normal denkende Spielleiter automatisch in die nächstbeste Eisenschmelze katapultiert. Also begleitet mich auf eine Reise auf dieser abwärtigen Spirale des Verstandes eines Powergamers.
Stufe 1: Der Ausprobierer / the casual
Hier haben wir jene unschuldige Seele, dessen horasischer Einbrecher leider durch einen kritischen Treffer eines geworfenen Fehdehandschuhs ein vorzeitiges Ende erfahren durfte. Er fragt sich jetzt, ob all die kleinen Zusätze bei der Generierung wirklich wichtig sind. Also werden die optionale 1-3GP für diverse optionale “Geborenheiten” durchgeklickt und geschaut, was die überhaupt machen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass der arme Tuck einen ganzen Nachmittag vor dem PC sitzt - oder sodass Hesinde mich bewahre, dass ganze auch noch per Hand mit Buch und Bogen macht - und sich zum ersten Mal darüber Gedanken macht, was er braucht und was nicht. Genauso schaut er auch, was für Ausbildungen bei den Vorteilen für welche verbilligte Sonderfertigkeiten notwendig sind und beginnt sich wohl zum ersten Mal in seinem Leben zu fragen, ob er noch weitere Bücher lesen soll als diejenigen, die er wirklich braucht. Er steht somit auf dem schmalen Grad zwischen Hirn einschalten und in einen Regeln ausnützenden Wahn zu verfallen. Sollte er sich mit seinem Einbrecher Mark 2 dann besser anstellen und trotz allem unerschöpften Potential zufrieden mit seinem unoptimierten Stück Mensch zu zeigen scheint, so ist er dieser slippery slope der schleichenden, aber dennoch denkleistungsverzehrenden Korruption entgangen. Vorerst.
Stufe 2: Der Veteran / the pro
Als tapferer Erkunder einer ganzen Kampagne und einzelner Soloabenteuer oder schlichtweg als jemand, der bei den wöchentlich stattfindenden Abenteuerabenden der letzten Monate nicht im Einbeerenkoma im hinteren Ecke der Couch vergoren ist, bei dem mischt sich nun zu den einzelnen Ausprobierversuchen etwas, das man Wissen nennt. Oder genauer: Das Wissen, was man will und wie man es bekommt - auf eine Art und Weise, die auch noch dem Wort “effizient” nicht mehr ganz so fremd ist. Ein Großteil der Meister befinden sich auf dieser Stufe und bauen daher meistens die NPCs, die sie auch brauchen und dann bei etwaigen “oba der is jo vühl zu stoark”-Anschuldigungen der Spielergruppe ihnen mit den Regelbüchern zeigen kann, was eine geübte Pim...Blätterhand ist. Hier reden wir von speziell angefertigten Thorwaler Kriegern, die mit KK 16 starten oder sozialen Gruppenchars, die eher als NPC beim Hochadel mit Ch 15+ und einem SO von 10+ gesehen werden, aber mit diesen Werten als Startcharakter schon die Heldenschmiede verlassen. Der Spieler weiß, welche Boni und welche Kombinationen er wie bekommt - der Druide hat gutes Gedächtnis, der nicht heilende Magier astrale Regeneration und der Gruppenheiler hat eine Klasse, die tatsächlich zum Heilen geeignet und dabei kein hauptberuflicher Magier ist - sollten mehrer Spieler dieser Sorte eine Gruppe bilden so gibt es speziell ausgefüllte Rollen, sodass niemand unnötig AP ausgibt und sich wirklich auf seine Rollen in der Gruppe spezialisieren kann. Auch wird versucht sich “aushaltbare” Nachteile zu nehmen und auch wirklich alle erlaubten Eigenschaftspunkte zu vergeben. Hierbei sei angemerkt, dass ein halbwegs erfahrener Meister mit einer dementsprechenden Gruppe mit großer Wahrscheinlichkeit nur Spieler der Stufe 1 und 2 meistern muss. Nur leider gibt es dann auch manchmal die Stufe 3…
Stufe 3: Der Magier / the evil genius
Was klingt geiler als einen FF16 Dieb oder KO/KK16 Piraten zu haben? Richtig: Einen FF16 Dieb oder KO/KK16 Piraten mit magischer Begabung. Kombiniert man nun die Neugier der ersten Stufe mit dem Verstand einer halben Walnuss der zweiten, so kommt jene Sorte an Spielern zum Vorschein, die einfach noch nicht genug von ihrem halbwegs optimierten Hünen haben und sich denken, warum sollten wir in dem guten Schlächter nicht noch einen Nuklearreaktor einbauen. Hierbei kann es sich von (un)bewussten Viertelzauberern mit dem Spielstil angepassten Zaubern, von Geburt an begnadete Halbzauberer oder doch gleich einen vollwertig ausgebildeten Kampfmagier, der nebenbei mit Kriegern sein Schwert kreuzt und magisch verzauberte Rüstung tragen kann *hust* Weißmagier auf Steroiden *hust*. Dies ist auch meist der Punkt, an dem bewusst so viele Nachteile wie nur irgendwie möglich genommen werden, um diese perverse Machtanhäufung vor den absoluten Augen des Spielmeisters/Heldengenerators rechtfertigen zu können. Ein paar der Klassiker wären die Nachteile “Impulsiv”, “Feind”, “Unfähigkeit für x” (... … … okay, seien wir uns ehrlich… es ist “Unfähigkeit für Handwerk”), “Gesucht” (fernab der Region, in der wahrscheinlich gespielt wird), “Hitze-/Kälteempfindlich (wieder regional), und natürlich der absolute Liebling eines jeden Powergamers: “schneller alternd”. Das Problem hierbei ist, dass diese Nachteile zwar praktisch gratis GP einspielen, aber wenn der Meister sich nicht verarschen lässt, er mit großer Wahrscheinlichkeit das Abenteuer so umändert, dass genau diese Nachteile zum Tragen kommen. Ein unbewusster Magier mit “Impulsiv” kann z.B. spontan einen Zauber vor einem Praiot wirken, ein hitzeempfindlicher Krieger kann in der Eiswüste überraschender Weise gegen Feuerelementare kämpfen und der “schnell alternde” Char könnte ganz zufällig einem Schwarzmagier in die Hände fallen, durch dessen Behandlung er dann erst recht “alt aussieht”. Hier sei allen Meistern gesagt, dass so einen spezifischen Nachteil zu nehmen noch lange kein Versuch ist, den Spielleiter zu verarschen und einen den Gruppenschnitt sprengenden Superchar zu erschaffen, aber sollte es wirklich klar sein, dass hier ein Spieler der Stufe 3 am Werk ist, kann der allmächtige Meister gerne immer wieder beweisen, dass auch der beste Hybridkrieger nichts bringt, wenn man glaubt besser sein zu müssen als alle anderen. Alternativ kann man auch eine Gruppe aus diesen speziellen Exemplaren schaffen, aber wer auch immer diese Gruppe meistert, muss einen derart harten Griff um die Weichteile der Spieler samt Verachtung all ihrer Träume und Wünsche haben, dass man damit gleich als Mathematikprofessor auf einer technischen Universität den Studenten Fragen zur Prüfung geben kann, die bisher (laut einiger Verschwörungstheoretiker) noch gar nicht in der Vorlesung vorgekommen sind.
Stufe 4: Der Meister / the law
Angenommen man ist als Stufe 3 Spieler zum Meister einer Stufe 3 Gruppe auserkoren worden. Man weiß, zu was die Spieler fähig sind und man hat nun selbst die Zügel in der Hand - wohl wissend, dass jede Abartigkeit der eigenen Kreation durch eben solche mutierten Charakterbögen der eigenen Gruppe ausgeglichen werden kann. Doch trotz allem hat man den Vorteil, selbst zwar an dieselben Regeln gebunden zu sein, aber diese Regeln ohne großes Beschränkungen auch umzusetzen. Es folgt ein jahrelanges Studium der dunklen Wege des Zwischen-den-Zeilen-Lesens in den Regelbüchern samt der Entwicklung der eigenen natürlichen Gabe, die klaren Worte der sprechenden Grundfesten von DSA so auszulegen, dass man selbst mit der richtigen Seite in besagten Regelbüchern nicht wirklich festlegen kann, ob das jetzt so geht oder nicht. Um nun keinen Meistern hier einen potentiellen Herzinfarkt zu verschaffen, aber dennoch den Spielern ein Bild von einer derartigen Abartigkeit zu geben, belasse ich es bei einem einzigen, regelkonformen und dennoch viel zu perversen Powergamingmove. Bereit? Als erstes nimmt man sich einen Magier, wobei ein Druide dafür am besten erscheint. Alternativ rüstet man diesen Druiden dann nicht mit einem Vulkanglasdolch sondern durch besonderen Besitz mit einem gleichen Exemplar in Form eines Schwertes oder größer aus, das aber - wie auch immer - als Ritualgegenstand des Druidens dementsprechend verzaubert wird. Nun gibt man ihn sowas wie “Fettleibigkeit”, “Farbenblind”, etc., damit sämtliche - und damit meine ich SÄMTLICHE - Nachteile rein körperlich sind. Danach pumpt man ihn mit all den GP derart voll, dass kein Spielleiter mit gesundem Verstand so eine Abartigkeit jemals erlauben würde, aber wegen den Nachteilen einfach lächelnd zustimmt, weil bei ihm das blanke Atmen eine Herausforderung zu sein scheint. Was er aber auch noch hat - und hier ist der Knackpunkt dieser Strategie - ist der Zauber (DSA 4.1) oder das Ritual (DSA 5) Seelenwanderung. Damit swappt der Zauberer seinen Körper mit dem eines anderen, behält aber alle nicht-körperlichen Vor- und Nachteile. Und das ist wiederholbar - am besten setzt man es so lang ein, bis man einen Stufe 3 Krieger oder Dieb in die Finger bekommt mit ihren gestählten Körpern und dann mit wenigen AP einen Charakter auf dem Bogen hat, der selbst die Veteranen mehrerer Kampagnen wie Milchbubis ausschauen lässt. Selbstverständlich gibt es noch anderen Wege, aber die dürft ihr selbst entdecken. Allen Spielleitern wünsche ich daher, dass ihr sie vor den Spielern erkundet und natürlich wünsche ich den motivierten Spielern das genaue Gegenteil. Muhahahahaha.
Stufe 5: SwsIdVk4e0 / ????13????
Nur spärliche Informationen lassen auf die Spur einer weiteren Powergamingstufe schließen. Manch einer mag im Delirium von den Regelbüchern hochgeschreckt oder beim Frustsaufen wegen der letzten Spielrunde wieder ins Leben geschockt worden sein und einen kurzen Blick auf die göttliche Erhabenheit geworfen haben, die man mit (vorläufig) maximaler Charaktererstellkunst erschaffen kann. Da es sich hier nur um vereinzelte Gerüchte handelt, kann ich mit gutem Gewissen keine hinreichend schlüssige Analyse präsentieren. Der hartnäckigste all dieser Fieberträume erzählt aber von einem Charakterbogen der derart von den Mächten der Logik und Regelausnutzung gefürchtet wird, dass er gar die Götter zu übersteigen mag, sich in der realen Welt manifestieren kann und wahren Gläubigen mit zynischen Tutorials an seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Möge uns Praios alle beistehen, dass es sich hierbei wirklich nur um die Worte einzelner Verrückte handelt.
submitted by Praios_little_helper to DSA_RPG [link] [comments]

Børsen Pro: Storstilet Nordnet-sats i massivt stormvejr: “De smarte porteføljer er kommet elendig fra start”

En storstilet satsning hos investeringsplatformen Nordnet flopper stort. Investorerne, der har købt ind på idéen og investeret i de såkaldt smarte porteføljer udformet af Nordnet, er blevet kørt over af de seneste måneders markedsuro, samtidig med, at de har betalt dyrt i provisioner, lyder det fra eksperter.
I Nordnet kan den danske landechef Anne Buchardt godt forstå, hvis nogle af de over 2000 kunder, der har købt produktet siden lanceringen i starten af 2019, er utilfredse.
“Jeg har selv investeret i smarte porteføljer og er bestemt heller ikke tilfreds med resultaterne indtil nu,” skriver hun i en mail. Hun har afvist at stille op til et egentligt interview om sagen.
Smarte porteføljer er konkret tre fonde, der består både af aktier, obligationer, derivater og alternativer, og idéen med konceptet er ifølge Nordnet, at private investorer kan få samme brede eksponering, som normalt kun er forbeholdt institutionelle investorer.
I år har det sløje afkast ifølge Anne Buchardt været påvirket af, at kurserne er faldet på både aktier og obligationer, og der derfor ikke har været ly for den negative markedsudvikling.
“Smarte porteføljer har samtidig også mærket den negative effekt af faldende priser på råvarer og andre såkaldte “inflationssikre” aktiver,” skriver hun.
Iagttages den af de tre Nordnet-fonde, der opererer med moderat risikoprofil, viser data fra analyseinstituttet Morningstar, at 93 pct. af de konkurrerende fonde har præsteret et bedre afkast år til dato. Også sidste år formåede 71 pct. af de konkurrerende fonde at opnå bedre afkast.
“I 2019 blev afkastet i andet halvår ramt af eksponeringen til valueaktier, som performede relativt dårligt i det positive aktiemarked i den sidste del af året. Samtidig er fonden valutahedget, hvilket betød at den ikke fik del i den positive effekt fra den styrkede dollar,” skriver hun.
Høj provision kritiseres
Ifølge Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig investeringsrådgiver, er Nordnets provision “den højeste procentuelle formidlingsprovision, jeg mindes at have set i markedet.” Han bakkes op af professor i finansiering Carsten Tanggaard.
“De smarte porteføljer er kommet elendigt fra start, og provisionen virker også meget høj. Strukturen med derivater gør i øvrigt porteføljerne uigennemskuelige med begrænset indsigt i, hvad man køber.” Nordnets fond med moderat risiko har en formidlingsprovision på 0,72 pct. ud af en løbende omkostning på 0,89 pct. Nordnet tager dermed 81 pct. af de samlede omkostninger som indtjening. Data fra Morningstar viser, at provisionen dermed er højere end andre sammenlignelige balancerede investeringsfonde, der med en aktiv strategi investerer i aktier og obligationer. Men ifølge Anne Buchardt kan man ikke foretage en sådan sammenligning.
“Jeg vil gerne understrege, at det afgørende for vores kunders afkast er den samlede omkostning på fondene. Smarte porteføljer koster 0,89 pct. årligt og det er i høj grad konkurrencedygtigt. Det giver ikke mening at sammenligne formidlingsprovisionen, da Nordnet både er distributør og spiller en aktiv rolle ift. den løbende udvikling af fondene i tæt samarbejde med JP Morgan,” skriver hun og fortsætter:
“Det er helt sammenlignelige og meget udbredte porteføljeprodukter i storbankerne, der kun har eksponering til aktier og obligationer. Her ligger omkostningerne for middel risiko typisk på 1,6-2 pct. i pct. p.a. sammenlignet med 0,89 pct. i smarte porteføljer. På disse produkter er der ingen formidlingsprovision, men de samlede omkostninger er alligevel markant højere end Nordnets indtjening.”
Link til artikel: BorsenPro.dk (Paywall)
submitted by kennnethj to dkfinance [link] [comments]

+++ Neue Einschätzung des Autisten Analysten Teams zur Lage in Canada +++

Sehr geehrte Autisten und Autistinnen ,
Nach der Eilmeldung des in Quarantäne liegenden ,kanadischen Premier Ministers Trust in Judeau sieht sich der Absolute Autist Beta Fund 🌈🐻gezwungen seine Position ,den Kanadischen Index weiter zu Shorten, zu erhöhen! Bzgl der Strategie empfehlen wir den BetaPro S&P/TSX60 Daily Inverse ETF mit möglichst hohem Leverage ( LEI: 54930049QFL8Y6LFR940)
Alternativ wären natürlich Knock Outs o.Ä auch von Vorteil , diese sind aber wegen aktueller Marktlage schwierig zu finden . Unser Chief Portfolio Manager Mirk Düller hat jedenfalls keine gefunden.
Wir sind der Auffassung , dass der Social Impact als Reaktion auf den Quarantäne Fall härente Folgen auf die kanadischen Börsen haben werden . Dort ist es gerade einmal 10 Uhr und heute ist noch einiges zu holen
Also erhebt euch liebe Autisten, aus all euren Ecken und überflutet die Börsen mit der gewalten Short Power , die die Welt noch nie gesehen hat . Heute sind die Tage an dem viele kleine Autisten zum neuen Geldadel empor steigen können! Schickt diese scheiss Boomer Hurensöhne in ihre verfickte Arbeitslosigkeit📉
Over and Out - Absolute Autist Beta Fund🌈🐻
submitted by Short__Squeeze to mauerstrassenwetten [link] [comments]

Search for Games - Fighting Game Nerd VS. Strategy Nerd

Hi there Reddit,
I came here searching for some Game Ideas. Or better some recomendations.
Cause me and an Old Friend of Mine want to have ... after a long time ... a Gaming Night together again.
So far so Great, but our Gaming Prefrences are quit unsimmilar.
He like Fighting Games like: -Dragon Ball Figthers Z -Street Fighter -Devil May Cry -ect
Also Mobas by which I mean League of Legends. And some time ago he played Heartstone with Passion.
Me on the other Hand is more the guy how likes Strategy and Simiulation Games. I like things like: -Steel Division 2 -Rim World -Crusader Kings -Total War Serie -War Thunder -ect
So there is not much in Common. And there is also only one PC with 2 Controlles avaible.
I often tryed to play some Fighting Games with him, but he quit frankly can kick my ass in them withouth having to even watch the Screen. There is such a skill difference between us. That I had to play Figthing Games for Weeks to even have a Chance of being slightly on equial Terms, if even.
So in the Past we often played Dark Souls Together. One played till the other Dyied and everytime you had to take a shot. Ding was easy, after some shots it was even more easy and we kinda equaled, out. Even thogh he was much better at it, it was fine.
But now that Dark Souls Series is through this little Patch is gone too.
So I was thinking what else we can play.
-Is there some Dark Souls like thingy?
-Maybe play some Contra Clone on an Emulator?
I thought about Nier Automata, cause we both did not play it. And i seamed like a Genre he liked. But it is not really a game where you Die often, and then we can switch who plays.
It has the be ether two Player or, you die often enough that it makes sense to switch form time to time.
I also thought. Is there maybe a Fighting Game that is much more RNG and Random Based, in a way that I may have a chance against him?
Or am I far to deep in the Matter?
And fail to see the obviouse alternativ?

What do you think? pls let me know
submitted by Questionable-Legally to gaming [link] [comments]

Tips Menggandakan KEMENANGAN Di Permainan Capsa Susun Online

CARA BERAMAIN POKER - Agar dapat memenangkan putaran permainan dengan mudah dan meraih keuntungan besar berlipat dari bettingan permainan Kesalahan yang sering sekali di lakukan kebanyakan bettor adalah asal pasang bettingan tanpa perhitungan yang jelas sehingga hal ini merugikan sekali apa yang anda main kan bersama kami di panduan cara daftar poker88 bersama kami untuk kali ini kami akan bantu jelas kan bermain yang benar dapat kan banyak uang dari permainan yang anda mainkan bersama kami di panduan cara daftar poker88 ini.
Bagi para bettors yang ingin meraih segala keuntungan dan kemenangan dengan mudah dalam betting capsa online maka perhatikan beberapa hal tersebut yang dari kami jelas kan untuk anda bersama kami di panduan cara daftar poker88 kami ini.
Pahami Cara Bermain
Salah satu hal penting yang sebaiknya diperhatikan untuk bisa menang dengan mudah dalam capsa susun adalah salah satu modal dasar yang sebaiknya diperhatikan para bettors. Konsep dan pemahaman terhadap alur dan aturan permainan menang sangat penting sekali untuk dilakukan. Dengan begitu maka akan lebih mudah untuk raih segala kemenangan dan keuntungan dalam betting yang betting mainkan bersama kami di panduan cara daftar poker88 kami ini.
Teknik Kombinasi Menentukan Kemenanga
Untuk bisa meraih kemenangan dengan mudah maka bettors harus melakukan pergerakan yang cepat pada saat menyusun kartu untuk pertama kali. Dengan susunan dan kombinasi kartu capsa yang tepat maka kemungkinan akan lebih mudah untuk meraih kemenangan.
Dalam hal ini pemahaman terhadap susunan kartu dan teknik kombinasi adalah modal utama atau raih segala keuntungan dalam bettingan online capsa. Dalam banyak kasus, para bettors tintu bisa mendapatkan semuanya dengan lebih matang dan lebih di percaya juga sehingga para bettors bisa mengkombinasikan mana saja agar bisa menang yang anda mainkan di panduan cara daftar poker88 bersama kami. Memiliki Banyak Strategi
Para bettors capsa susun online harus memiliki lebih banyak alternativ trik dan strategi permianan. Jangan hanya menerapkan satu strategi secara monoton sebab hal ini akan lebih mudah di kalahkan oleh lawan.
Namun Dalam hal ini sebaiknya lebih jeli dan lebih teliti untuk menerapkan teknik dan strategi permainan. Lawan tidak akan mudah membaca cara main anda jika menerapkan trik dan strategi yang berbeda. Strategi ini bisa para bettors dapat kan dari banyak sumber mulai dari sumber bacaan, dan vidio tutorial dan banyak lagi.
Dengan demikianlah beberapara artikel yang dapat kami sampaikan kepada beberapa artikel yang dapat kami sampaikan kepada beberapa bettors yang ada diseluruh Indonesia. Semoga artikel yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk anda yang bermain bersama kami di panduan cara daftar poker88.
Terima kasih telah meluangkan waktu anda untuk membaca artikel dari kami di panduan cara daftar poker88. 📷 Panduan Cara Daftar Poker88, Agen bandar ceme, Agen Ceme Online, agen domino99, Agen Omaha Online, Agen Poker Online, Agen super10, Bandar Super10 Online, Ceme Online, Domino99 Online, Judi Ceme Terpecaya, Omaha, Omaha Online, POKER online, Poker online terpecaya, Situs Ceme Online, Situs domino99 dan Situs Poker Online,Situs Poker,Situs Poker88,Agen Poker88,Koran Poker.Agen IDNpoker Terbesar, Agen Poker Idn, Cara Withdraw IDN Poker, Cara Withdraw Permainan Poker Online, Cara Withdraw Poker IDNplay, Idn Poker Terbesar, Judi Idn Poker, Poker Online Terbesar, Situs Judi Idnpoker, Situs Poker Idn, Withdraw IDNplay
📷Tags:CARA BERAMAIN POKER
submitted by koranpoker to u/koranpoker [link] [comments]

Help me get started with my first proper roguelike game

Hello everyone,
I hope you have a wonderful weekend and even if you dont, stay strong, you can do it. After watching this video https://www.youtube.com/watch?v=jviNpRGuCIU my passion for making my first proper roguelike came rushing back to me and I wanted to ask for some help. I always could think better about a coming project, when I get another perspectiv from other people.
First of all a little background. I always made little games (and little roguelikes) too learn new programming languages and get better in old ones. Right now I work at my fifth little game, which I did in Unity C#. This is a project for my university, which I need to complete till November 15, but I wanted to start laying the ground work for my next game. I always try to bring something new to my games, where I dont really know how to do it at the start, but learn it on the go. And after seeing this video, I want to make a proper game, which I can more or less proud show other people. Maybe it will work and all of you can see a new rougelike in the making or I crash it hard against the wall. I dont know, but I can at least try. My experience:
My rougelike idea:
This will be nothing new (I think), but this will be the idea, which makes me most excited. After making a D&D roguelike, a Cannibal roguelike and a generic roguelike, I want to make a strategy/crafting roguelike. First I wanted to do a RTS Game (without any roguelike elements), but then I thought getting rewards from clearing dungeons and beating bosses could be used to upgrade and build a own town of yours. (Example: You build a smith and now can upgrade your weapons etc.). Of course I need to balance it, so its still a good roguelike and not a RTS dungeoncrawler mix. But hey, I want to try it, so I will do it.
My problems:
First of all, I am terrible sry for how long this post will get, but I want to get this all out of my system.
 1. I dont want to start from the nothing and programm everything all over again (if I dont find a good alternativ, I will still do it, but I would be my last choice). And AsciiPanel was a very good help, but know I'm confused what I shoould use to programm with. With Unity thinks like exporting a proper game, making menus and UI are really easy to do, but I need some sort of tiles or graphic (since I dont think there exist Ascii Tiles). So my only other options is do start with Java. Which engine, programm etc. with Java would you say should I look into?
 2. I want to start a little blog for my game. I really would help my stay motivated. What blog websites are good (and hopefully free) and could help my document my game development?
 3. Since I am shiity with graphics (the Unity Project for my university has 2D Graphics and Animation, but only because my project partner really likes drawing stuff), so I would think Ascii will be my choice for my game. But given that I need monsters, items, crafting material, weapons, armor, people and houses etc. Would you say Ascii isnt the right choice here and I should choose a tileset from the internet? I would think that I cant really give everything a lettecolor combination and still dont be confusing.
Thanks for your time and maybe you will see a roguelike from me in the future.
submitted by paul3200000 to roguelikedev [link] [comments]

Top 10 Best STRATEGY Games of 2019 - YouTube Strategic Funding Alternatives SFA, LLC - YouTube The steps of the strategic planning process in under 15 ... 8 Strategic Management: Strategic Alternative Analysis ... Porter's Generic Strategies - Simplest explanation with ...

Strategic Alliance A Strategic Alliance is a cooperative agreement between companies who are competitors from different industries. A strategic alliance is an arrangement between two companies that have decided to share resources to undertake a specific, mutually beneficial project. A strategic alliance is less involved and less permanent than ... Strategic planning seems to be a simple exercise; it analyses the current and expected future situation, decides the direction of the firm, and develops the means for achieving the goal. In reality, Strategic Planning is a very complicated process that demands a systematic approach to identify and analyze factors external to the organization ... The first strategic alternative is stability strategies. This alternative is useful when a firm pursues its original objective or objectives similar to the original one, or when the focus of its main Strategic Alternatives and Recommended Strategy: A. Strategic Alternatives 1. Can the current or revised objectives be met by the simple, more careful implementing of those strategies presently in use (for example, fine-tuning the strategies)? 2. What are the major feasible alternative strategies available to this corporation? The term strategic alternatives is somewhat of a codeword for a company trying to put itself up for sale. Typically, when a company’s management or its investors think the the firm needs to ...

[index] [6212] [5242] [4306] [7269] [3244] [792] [151] [2268] [6267] [7544]

Top 10 Best STRATEGY Games of 2019 - YouTube

This is Top 10 Best STRATEGY games of 2019. More Tops with strategy games here: http://bit.ly/top-strategy-games This is my personal Top 10 Strategy games of... Top 15 real time strategy games similar to Age of Empires (2018) Take a look while you wait for an Age of Empires IV release. You can support me here: https:... This is the lecture & PowerPoints for Week 3 of Health Care Systems by David San Filippo, Ph.D. This presentation focuses on the directional strategies of health care systems. This work is based ... Porter's Generic Strategies for a Competitive Advantage - Simplest explanation ever with relevant examples Porter's Generic Strategies model is very relevant... This video will walk you through each step of the #StrategicPlanningProcess to give you an overview of all the work that goes into developing a #StrategicPla...

https://forex-sweden.forex.wf