kreativitet – liv – litteratur: Livsenergier

Eterfasen ble tørket i 100 mL erlenmeyerkolbe med vannfast MgSO 4 inntil det ikke lot seg klumpe. Eterfasen ble så filtrert over i en veid rundkolbe. Rundkolben ble avdampet ved lavt trykk og bunnfallet gav produkt A. Smeltepunkt ble bestemt og produktet ble veid og indentifisert. De Eterfasen: Det är en tid för återkoppling och återhämtning och integrering. Det kan beskrivas som ett meditativt tillstånd, man är vaken och närvarande både inom och utom sig själv. Efter ett tag börjar det röra sig igen och vi är på väg in i jordfasen igen och cirkeln är sluten. Om eterfasen färgas brun innehåller etern peroxider och får inte användas. All hantering av lösningsmedel skall ske i dragskåp, då längre exponering av lösningsmedels-ångor är skadligt. Av cancerogena skäl bör vissa lösningsmedel beaktas Eterfasen avskiljes, varefter natriumvätekarbonatlösningen försiktigt surgöres med konc. saltsyra (undvik ett stort överskott av syra, men pH-pappret måste vara rött) och värmes till kokning. Kyl och filtrera av p-nitrobensoesyra. Tvätta filterkakan med vatten. Omkristallisera produkten ur en liten mängd metanol. Torka kristallerna i JoVE publishes peer-reviewed scientific video protocols to accelerate biological, medical, chemical and physical research. Watch our scientific video articles.

[index] [797] [7690] [6385] [4571] [4590] [3083] [2113] [4068] [5294] [1729]

http://forex-sweden.itgnev.ru