Binary to Text Converter (Binary translator)

Brittiske transmannen Reuben Sharpe nedkommer med barn efter avbrutna testosteroninjektioner, spermadonation från transkvinna och insemination av transsexuell läkare, välkomnas även av manlige moderns icke-binära partner Jay, barnet enligt uppgift friskt

Brittiske transmannen Reuben Sharpe nedkommer med barn efter avbrutna testosteroninjektioner, spermadonation från transkvinna och insemination av transsexuell läkare, välkomnas även av manlige moderns icke-binära partner Jay, barnet enligt uppgift friskt submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

Hur behandlas icke-binära på en utredning i Lund?

Okej, så äntligen efter 22 månaders väntan så får jag mitt första besök i Lund på onsdag!
Dock så undrar jag hur de brukar behandla icke-binära under utredningen. Jag har hört att Lund är jävligt gatekeepiga, speciellt med de som är varken män eller kvinnor, jämfört med t.ex. Stockholm, men är det någon som har direkt erfarenhet av detta?
Måste vi vänta längre än binära för att få börja HRT? Tar det längre tid för oss att genomgå momenten i utredningen? Hur länge måste man vänta mellan besök? Har liksom ingen direkt lust att vänta 2 år på att börja behandling.
Jag kommer att ha mitt första besök hos kurator Annie Hasselberg, hur är den personen inställd gentemot icke-binära, kommer jag att bli ifrågasatt en massa? Är hen professionell, eller kommer jag att tvingas argumentera emot en massa förutfattade meningar om transpersoner?
Vad brukar tas upp på första besöken? Vet inte om jag borde förbereda något ifall jag får en fråga jag måste fundera länge på (har en tendens att svamla ibland når jag blir typ caught off guard).
Jag vet att de säger att det spelar ingen roll, de behandlar alla lika och blablabla, men vi vet alla att det är ej nödvändigtvis sant...
Tack på förhand alla!
submitted by Punkbitca to transnord [link] [comments]

Grundskolor i Brighton ska lära ut att även pojkar och icke-binära kan ha mens, enligt nya kommunala föreskrifter som även påbjuder att samtliga skoltoaletter ska utrustas med papperskorgar för menstruationsprodukter

Grundskolor i Brighton ska lära ut att även pojkar och icke-binära kan ha mens, enligt nya kommunala föreskrifter som även påbjuder att samtliga skoltoaletter ska utrustas med papperskorgar för menstruationsprodukter submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

Föreningen Female Legends startar e-sportliga endast för tjejer och icke-binära, vill skapa trygg miljö och locka fler tjejer till e-sporten

Föreningen Female Legends startar e-sportliga endast för tjejer och icke-binära, vill skapa trygg miljö och locka fler tjejer till e-sporten submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

United Airlines först att erbjuda icke-binära könsalternativ vid flygbokning, M och F kompletteras med U (hemligt) och X (ospecificerat), det stolta flygbolaget avser ta tätposition i frågan om branschens HBTQ-inkludering – USA, Kanada, Australien, Danmark, Tyskland, Malta, Nya Zeeland,

United Airlines först att erbjuda icke-binära könsalternativ vid flygbokning, M och F kompletteras med U (hemligt) och X (ospecificerat), det stolta flygbolaget avser ta tätposition i frågan om branschens HBTQ-inkludering – USA, Kanada, Australien, Danmark, Tyskland, Malta, Nya Zeeland, submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

8 mars: SAC uppmanar kvinnor och icke-binära till 1 timmes kvinnostrejk 2018 i solidaritet lantarbetarfack i Sydafrika

submitted by akejavel to arbetarrorelsen [link] [comments]

Mansfri festival fastställd att hållas på Bananpiren i Göteborg 2018, arrangeras av komikern Emma Knyckare för kvinnor, transpersoner och icke-binära

Mansfri festival fastställd att hållas på Bananpiren i Göteborg 2018, arrangeras av komikern Emma Knyckare för kvinnor, transpersoner och icke-binära submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

Ifrågasättande av binära "könskonstruktioner" samt intersektionell feminism del av finsk kulturdebatt där tillfrågad kulturtillgänglighetsexpert reflekterar kring varför verkligheten är konventionell trots punktinsatser, menar kritik mot svensk utveckling bygger på missförstånd

Ifrågasättande av binära submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

Varför vill man aldrig ha en bisexuell person i sin taxi??

Dom kan aldrig bestämma sig vilken väg dom vill ta
submitted by HoldMyScissors to DaligaSkamt [link] [comments]

The boys taking a picture for the family photo album.

The boys taking a picture for the family photo album. submitted by starstellastar to Jreg [link] [comments]

Sylian (MP) håller tal i Stockholm

Sylian Stenberg, språkrör för Miljöpartiet, håller tal på Sergels Torg i Stockholm.
Det har länge funnits en viss skepticism mot Stockholm, Sveriges största stad och huvudstad. ”Stockholmare” används ibland som glåpord, ni kallas för dryga, arroganta, och självupptagna. Jag tror den bilden är missvisande och fördomsfull. Schism mellan landsbygd och storstad är skadlig och onödig, vi tjänar alla på samarbete och gemenskap. Stockholmare har länge visat att stort intresse för en miljövänlig och feministisk politik. Miljöpartiet är ett parti som öppet står upp för grön politik som ska fungera både på landsbygd och i storstäder. Vi är också ett socialistisk feministiskt parti, vilket är den form av feminism som ser hur klassrelationer spelar in på det patriarkala förtrycket. Intersektionalitet är viktigt, inklusive klass, att ignorera klassfrågan i feminism leder till en tunn feminism, där större fokus läggs på att öka antalet kvinnliga chefer istället för att hjälpa arbetarklassens kvinnor och icke-binära. Vi står upp för HBTQ-rättigheter och intressen, Stockholm har en stolt tradition av att fira Pride, men vi har fortfarande mycket kvar att göra för att skapa ett mer rättvist och fritt samhälle för HBTQ-personer. Även män skadas av patriarkatet och toxisk maskulinitet.
Vad menar vi när vi pratar om patriarkatet? Ett patriarkat kan vara ett system där män har makten. I Sverige är det uppenbart att vi ej längre har ett fullständigt patriarkat där män har all makt. Patriarkatet kan också ses som ett hierarkiskt system av sociala strukturer, som systematiskt innebär att män får makt över kvinnors liv, och att män sätts över kvinnor. Detta kan vara mer subtilt och ske genom exempelvis könsnormer och maktstrukturer. Det finns många patriarkala strukturer i Sverige, vi kan exempelvis se att när kvinnor blir majoritet i en yrkeskategori så försämras löneutvecklingen och yrkets sociala status, se exempelvis grundskolelärare, vars löneutveckling och status försämrats genom tidens gång. När män var i majoritet var både status och lön relativt bättre än nu. Vi kan också se hur både kvinnor och män förväntas leva efter könsnormer, och människor som sticker ut möts ofta av hån. Dessa strukturer skadar väldigt många, speciellt de som inte vill eller kan leva upp till normerna. Toxisk maskulinitet är en annan aspekt av detta. Det är en ofta missförstådd term, men den är etablerad inom den akademiska världen, och innebär inte att all maskulinitet är toxisk. Nej, istället fokuserar den på delar av den normativa maskuliniteten som tenderar att vara toxisk. Vi kan exempelvis se hur manlighetsnormer kan leda till homofobi och misogyni. Toxisk maskulinitet påverkar alla, kvinnor, män, icke-binära. Det är viktigt att kritisera normer och att arbeta för att människor ska ha större frihet att leva sina liv som de vill, så länge de inte skadar andra. Miljöpartiet är ett intersektionellt, feministiskt parti, socialistisk feminism. Vi ser skadliga strukturer, kritiserar dem, och kommer med politiska förslag för främja positiv förändring.
Stockholm har fler svåra problem än bara patriarkatet och toxisk maskulinitet. Ett stort är bostadsbristen. Vi behöver göra mer för att bekämpa bostadsbristen, vi behöver fler miljövänliga hyresrätter, som vanligt folk har råd med. Marknadshyror föreslås ibland, men det är ett dåligt alternativ, då det skulle leda till kraftigt höjda hyror, vilket skadar arbetarklassen och leder till kraftigt ökade klassklyftor. Vi behöver en bostadsmarknad för alla, inte bara de rika! Miljöpartiet ser problem i dagens bostadspolitik, och Stockholm är kanske den mest utsatta staden. Vi ser Stockholms problem och tar dem på allvar, det kan jag garantera er.
Stockholm är en fantastisk stad. Det är på tiden att fler talar om hur både storstäder och landsbygd är viktiga, Miljöpartiet står upp för båda! Vi tror på en bättre framtid, där människor har trygga bostäder istället för att hyra i andra hand, och på en feministisk framtid där människor lättare kan välja att bryta mot normer. Miljöpartiet är en röst för en friare och bättre framtid.
*Publiken applåderar. *
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]

P020 - Om avskaffande av juridiskt kön

P020 - Om avskaffande av juridiskt kön

Propositionen finns att läsa här.

Förslag till iksdagsbeslut

Regeringen föreslår att iksdagen antar regeringens förslag om
  1. att juridiskt kön tas bort från folkbokföringen
  2. att alla nya personnummer som skapas efter lagen tar kraft ska bestå av ett födelsedatum, ett tresiffrigt löpnummer och en kontrollsiffra
  3. att den som är född innan lagen tar kraft ska kunna ansöka om att få ett nytt personnummer hos skatteverket, ett med en jämn näst sista siffra i födelsenumret om denne idag har en ojämn, och en ojämn om denne idag har en jämn

Motivering

Juridiska kön skapar ett tankesätt då alla inte är lika inför lagen. Juridiska kön leder till diskriminering och problem för transpersoner. I interaktion med byråkrati kan de ifrågasättas och hindras från att genomföra integreringen med byråkrati. I värsta fall kan transpersoner anklagas för att ha stulit sin egen legitimation. Icke-binära personer drabbas av Sveriges system med juridiskt kön. De juridiska könen som finns nu innebär ett statligt monopol på kön som skickar en tydlig signal till icke-binära personer: att de inte finns i statens ögon. Vi behöver erkänna icke-binära transpersoner. Det är dags att avskaffa juridiskt kön.
Signerat
Regeringen Mincoder II 
Detta är en proposition inlämnad av Regeringen Mincoder II. Denna version av ärendet avslutas den 11 februari 2020 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by Alweglim to iksdagen [link] [comments]

P017 - Om avskaffande av juridiskt kön

P017 - Om avskaffande av juridiskt kön

Propositionen finns att läsa här.

Förslag till iksdagsbeslut

Regeringen föreslår att iksdagen antar regeringens förslag om
  1. att juridiskt kön tas bort från folkbokföringen
  2. att alla nya personnummer som skapas efter lagen tar kraft ska bestå av ett födelsedatum, ett tresiffrigt löpnummer och en kontrollsiffra
  3. att den som är född innan lagen tar kraft ska kunna ansöka om att få ett nytt personnummer hos skatteverket, ett med en jämn näst sista siffra i födelsenumret om denne idag har en ojämn, och en ojämn om denne idag har en jämn

Motivering

Juridiska kön skapar ett tankesätt då alla inte är lika inför lagen. Juridiska kön leder till diskriminering och problem för transpersoner. I interaktion med byråkrati kan de ifrågasättas och hindras från att genomföra integreringen med byråkrati. I värsta fall kan transpersoner anklagas för att ha stulit sin egen legitimation. Icke-binära personer drabbas av Sveriges system med juridiskt kön. De juridiska könen som finns nu innebär ett statligt monopol på kön som skickar en tydlig signal till icke-binära personer: att de inte finns i statens ögon. Vi behöver erkänna icke-binära transpersoner. Det är dags att avskaffa juridiskt kön.
Signerat
Regeringen Mincoder 
Detta är en proposition inlämnad av Regeringen Mincoder. Denna version av ärendet avslutas den 5 december 2019 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by Alweglim to iksdagen [link] [comments]

[Seriös] Diskriminering?

Det lokala brädspelsfiket har återkommande event, där man kan droppa in själv och spela med folk. Denna gång verkar jag inte vara välkommen.
"Årets första solo night på Dice Cafe blir för kvinnor och icke-binära"
Är det diskriminering? Ska jag dyka upp ändå och få se ifall jag är välkommen in? Ska jag ta debatten på sociala medier nu? Ska jag dumpa haket helt och söka mig någon annanstans?
Uppdatering: De kommer hålla en separat solo night parallellt där alla är välkomna.
submitted by Awesomenimity to sweden [link] [comments]

Greta

Hej! Mitt namn är Greta Thunberg och jag brinner för miljön! Nu kanske inte brinner var rätt ordval, i och med att vi ska sluta bränna kol för att rädda miljön, men skämt åsido! Jag vill se en värld där alla är så djupt inne i sina rövhål så att de tar bilen till en manifestation för klimatet endast för att visa sina lika ”frisinnade” vänner hur duktiga de är som tar med sin nyfödde icke-binära bebis vid namn Torild till en helt meningslös manifestation. Jag vill se en värld där alla kryper omkring i sin egen skit och lever som nomader på Östgötaslätten för att göra sitt för miljön, jag vill se en värld där varje politiker klär av sig naken i riksdagen och ger sin kostym till second hand endast för miljöns skull. Sist vill jag också se att alla som tror att separera plastlocket från mjölkpaketet när det återvinns ska få Nobels fredspris för de uppmuntrar verkligen till fred och inte en sektliknande samling barn som istället för att kolla ner i telefonen filmar mig istället. Mvh Greta
submitted by Gukstav to unket [link] [comments]

"The Swedish Method" Skrattretande

Världens mest skrattretande svindleri jag sett i mitt liv www.theswedishmethod.com Sedan i de finstilta "EVEN THOUGH THIS INDUSTRY IS ONE OF THE FEW WHERE ONE CAN WRITE THEIR OWN CHECK IN TERMS OF EARNINGS, THERE IS NO GUARANTEE THAT YOU WILL EARN ANY MONEY USING THE TECHNIQUES AND IDEAS IN THESE MATERIALS. "
submitted by Adhok42 to sweden [link] [comments]

Sveriges kvinnosyn 1984-2014 (ny post för att bättre anpassa till forumets regler)

https://www.elle.se/10-throwbacks-till-lokig-kvinnosyn-som-visar-att-vi-har-kommit-framat/
Debatten kring jämställdhethetspolitiken är splittrad i Sverige idag. En del anser att den är överdriven och ser inte alls problematiken. Andra talar om hur vi blivit lärda att se kvinnor som objekt.
Själv tror jag som artikeln säger att vi blivit bättre på att uppmärksamma dessa beteenden, jag tror också att dålig kvinnosyn existerar inom alla grupper, oavsett vart du kommer ifrån, man, kvinna som icke-binära, det kommer alltid finnas rötägg helt enkelt.
Debatten om jämställdhet är viktig, även om vissa saker kan låta som små problem är det ändå en del av arbetet. Precis som den där lilla vägen i vår hemkommun, ingen stor fråga men det måste tas tag i så smånig om.
Jag som tidigare varit väldigt aktiv i gaming communities har upplevt en otroligt dålig kvinnosyn där och väljer oftast att inte tala för jag orkar inte med allt onödigt babbel som blir på grund av mitt kön. Musikvideos idag översexualliserar båda könens kroppar, kvinnornas blir dock mer objektifierade. Det är fortfarande ett stort problem och skapar mycket osäkerhet för vår yngre generation som lider av en stark vikthets.
Nu nämner jag några små delar varför jag tycker vi alla måste jobba mer på vår kvinnosyn, ni får gärna komma med egna förslag och gärna hur vi rent politiskt kan skapa reformer. Dock tror jag en som privatperson kommer längst genom att rannsaka sig själv.
submitted by TheNutellaJar to svenskpolitik [link] [comments]

I #metoo andan: hur kan jag hjälpa dig?

Frågan är väldigt generell, jag förstår. Men som en person som bara bevittnat sexuellt ofredande/mobbning på arbetsplatsen: hur kan jag hjälpa?
Två olika tillfällen. En gång var det ett par medarbetare (en manlig en kvinnlig) som "retade" en "fjollig" manlig medarbetare inför andra kollegor. Han var inte ute, och det var klart att han inte var redo att diskutera eller komma ut. Jag erkänner att jag var en av de fåren som skrattade med grupptrycket innan det blev klart vad som försiggick och andra började snegla på varann. Man visste inte vad man skulle göra. Det kändes så jävla mellanstadiet helt plötsligt då man innan tänkt sig hur man skulle reagera som den stora PK hjälten som rusar in och ställer allt tillrätta. istället känner man sig maktlös och tusen tankar rusar i huvet och tillslut smälter man bort tillbaks till arbetsplatsen tillsammans med de andra.
En av mobbarna har visst inflytande och man undrar "vad händer om jag rapporterar om detta? Känner de NN personligen? Får jag skit nu?" "Vad tänker XX (offret) var han mer på leken? Jag känner ju inte han så bra, han har ju hängt med NN och MM förut... blir han arg på mig om jag frågar om han är okej?"
Det hela "löste" sig efter omstrukturering, men jag hörde aldrig om något kom av det hela och känner fortfarande skam att jag inte ingrep eller ens sa till efteråt.
Detta var bara En vardaglig kontorsscen, men Jag kan bara tänka mig hur tusenfalt svårare situationen är med en med inflytande och makt som Virtanen, och hur otroligt mycket svårare det är för offret - jag var bara ett "vittne".
Jag blir så trött på det man läser nu när folk är superhjältar och undrar "varför sa du inget?" Tror ni att alla livssituationer är så binära? Så solklart rätt och fel? Du kan nog ta det mest självklara ofredandet som varit i nyheterna och jag lovar att offret kände samma förvirring och osäkerhet.
Snackade med frugan, och hennes åsikt var att #metoo är onödigt. Nästan alla kvinnor har blivit utsatta på ett eller annat sätt nån gång. Hon la till #metoo är inte egentligen för kvinnor, det är för att män ska se hur många runt er har tagit skada.
Hursomhelst. Jag skulle vilja höra vad andra tycker. Hur ska man gå tillväga? Hur hjälper man bäst någon som är utsatt? Hur kan vi ändra kulturen runt detta?
Ursäkta om detta blev lite långt och raljerande.
submitted by sintos-compa to sweden [link] [comments]

Resultat av /r/arbetarrorelsens revolutionära undersökning

Nu har Chekan, Nomenklauturan, Politbyrån och den Exklusiva™ Politbyrån™ sammanställt resultaten för förra månadens åsiktsregistrering demografiundersökning. Resultaten var för det mesta uppmuntrande men det är tydligt att vissa i våra led behöver omvärdera sina felaktiga åsikter.
Demografi
Inte överraskande för den som är bekant med politiska reddit identifierar sig vår subreddit överhängande (84.1%) som män, följt av 8.5% icke-binära/genderqueers och 6.1% kvinnor. /arbetarrorelsen är även relativt ung, med 51.2% mellan 18 och 24 år, och hela 84.1% under 30.
De allra flesta är icke-religiösa. 70.7% identifierar sig som ateister, 22% som agnostiker, följt av 8.5% kristna. Hoppas vår ende hindu känner sig välkommen här!
Trots vår relativt unga användarbas är över 45% organiserade.
Politik
Den mest populära tendensen är Marxismen, med vilken 34.6% identifierar sig. Efter detta, anarkokommunismen (30.9%), syndikalismen (24.7%), den demokratiska socialismen (21%) och sedan Marxism-Leninismen (16%).
84.1% kallar sig själva feminister och 15.9% bör skicka ett PM till mig för att bli bannade. De allra flesta är revolutionärer i någon mån, med lika stort stöd för "Revolution" och "Reform och revolution" i frågan "Reform eller revolution?" Användarna tenderar även att stödja vapenägande till någon mån (64.6%), såväl som våldsamma protester i vissa eller alla situationer (90.3%).
Enbart 11% anser att yttrandefriheten ska vara obegränsad. De flesta, medan en majoritet anser att den ska värnas med untantag för sådant som hets mot folkgrupp.
Över 60% anser att övergången till socialismen/kommunismen/anarkin ska genomföras med hjälp av arbetarorgan såsom arbetarråd och fack. Detta är därmed den enda metoden som har majoritetsstöd, trots att uppror (49.4%) och generalstrejk (46.9%) kommer nära.
Personer
/arbetarrorelsen är helt klart skeptisk mot de svenska vänsterpersoner som vi valde ut. Mest populär var Joe Hill, som vi ser överväldigande positivt på, och även Kajsa Ekis Ekman, som flera har gett "3/5" men som fortfarande har ett generellt positivt mottagande.
Marcus Allard har ett väldigt spritt resultat, med över 20% var på "2/5", "3,5" och "4/5". Hans partner-in-crime Malcom Kyeyune verkar fler känna till och han har generellt ett mindre negativt resultat.
Olof Palme, som åsiktsregistrerade, förföljde och attackerade socialister får ett överraskande positivt resultat, som är jämförbart med Jonas Sjöstedts.
Äldre socialister får - som väntat - färre svar än sådana som är mer brett kända och får mediokra (såsom Zeth Höglund) till generellt positiva (såsom Kata Dahlström) resultat.
Våra danska kamrater är mindre välkända och generellt mindre omtyckta. Pernille Skipper och Johanne Schmidt-Nielsen, som är ledande inom Enhedslisten, får dystra resultat.
Något bättre går det för Rødts partiledare Bjørnar Moxnes, trots undersökningsdeltagarnas låga röstantal.
Partier och organisationer
Av de svenska partiorganisationerna är Vänsterpartiet och Kommunistiska Partiet mest populära, med liknande resultat för Revolutionär Kommunistisk Ungdom.
Syndikalistiska Ungdomsförbundet är överlägset i popularitet och följs tätt av SAC. AFA får (överraskande nog?) ett mer positivt resultat än nedlagda Revolutionära Fronten.
Rødt är likaså den mest populära norska organisationen med ett mer mellanmåttigt resultat för dess ungdomsförbund.
Motmakt, precis som de mer "frihetliga" organisationerna i Sverige, får ett bättre resultat än partiorganisationerna, såsom det inte-så-populära-i-jämförelse-med-KP-partiet Norges Kommunistiske Parti.
Tjen Folket får ett något bättre resultat än Präriebrand får i Sverige, men inte med bred marginal. Antifascistisk Aksjon får ett extremt likt resultat som sin svenska motsvarighet, trots det lägre antalet röster.
Ingen gillar Arbeiderpartiet.
Tidsskrifter
Ingen lär vara överraskad att ultravänstertidningen med rådskommunistisk och kommuniserarteoretisk inriktning, som är proletariatets universellt erkända organ Riff-raff är undersökningens populäraste tidsskrift med det enda perfekta resultatet.
Förutom denna är Arbetaren väldigt populär och Aftonbladet väldigt ogillad. Proletären är allmänt respekterad.
Folk har väldigt spridda åsikter om Klassekampen och väldigt få har en åsikt om Skub.
Diverse
Ni hade svarat fel på frågan om den bästa Knutna Nävar-låten, men jag är villig att förlåta detta på grund av ert varma välkomnande av Riff-raff och att så många av er röstade rätt gällande favoritmoderator.
Här kan ni se samtliga resultat. Tack för alla era svar - jag ser redan fram emot att bli röstad till favoritmoderator igen!
submitted by Dianthuses to arbetarrorelsen [link] [comments]

Mitt liv i kronans hemliga tjänst.

En svensk tiger, men nu har det gått några år och jag känner att det är dags att berätta min historia. Blod, svett och älgtårar. En resa till helvetet och tillbaka.
Jag var en av de många välfärdsmissionärer som sändes ut under kalla kriget. (Staten förnekar fortfarande sin inblandning i detta men grundade och finansierade denna organisation på en farm i Älmhult 1943 under kriget.) Denna organisation hade i hemlighet tränat och posterat så kallade "Fikainstruktörer" runt om i Centraleuropa under 70- och 80-talet. Detta under namnet "Operation skiftnyckel" som syftade till att forma europa efter den svenska modellen för kommande generationer. Nätverket av instruktörer sträckte sig i slutet av 70 talet över hela europa. Kommunikationen oss emellan skedde via "nummerstationer" och så finurliga sätt som tv program med inbäddad kod. Fem myror är fler än fyra elefanter var inget mindre än att förmedla order till de aldra djupaste inbäddade. Bokstaven signalerade krypteringsnyckeln som man skulle använda för att tolka en binära kod som representerades av musiken, osv.
Själv var jag posterad i Tyskland och mitt specialområde var förfalskningar och identitetshandlingar. Detta var allt från förfalskning av pengar och pass. Eftersom jag hade VG i bild, egna kritor och en lamineringsmaskin så hade jag alla verktyd och egenskaper för att kunna göra ett trovärdigt danskt pass. Detta medförde att jag var tvungen att resa fram och tillbaka mellan Tyskland och Sverige.
Jag hade under många år tagit mig in och ut ur landet med tåg och färja, flygplatserna var för bevakade. Resan var givetvis farlig, den gick genom Danmark. Samarbetet med motståndsrörelsen underlättade smugglingen av personal genom landet, ofta i utbyte mot snus och förnödenheter, men även i form av musik och litteratur. Kultur och nöje, som ni kanske vet, blev förbjudet redan under 50 talets början av Fredrik IX, men eskalerade under Margrethe II regime.
Den farligaste delen av dessa resor var passkontrollen på tåget. Inte för att min förfalskningar gick att urskilja från originalet, men dansken från svenskan. Likheterna är få och förklädnaden är därför av yttersta vikt för att passera som en trovärdig dansk. Knepet var att vara ganska full och röd i ansiktet redan innan man bordade tåget. Den svåraste delen var interaktionen med passkontrollanterna. Jag utvecklade en ganska finurlig teknik för att kringgå detta. Jag hade alltid med mig ett trangiakök i minsta modell. I detta höll jag vatten på en temperatur av ca 70 grader, och en potatis. Innan uppvisande av passet var det bara att lägga in en rykande potatisen i käften och repetera personuppgifterna.
Vi hoppar fram några, till det mörkaste kapitlet i mitt liv. Under en rutinresa genom ödemanslandet, på väg till färjan för att ta mig över sundet (Bron är ännu inte byggt, vilket jag för övrigt motsatte mig redan från början). Passkontrollen närmar sig, potatisen är varm, prillan utplockad och för att vara på den säkra sidan tar jag mig en rejäl sup för att röda till nyllet extra mycket. Sedan svartnar det. Jag vaknar upp på färjan, och kommer inte ihåg hur jag tog mig dit. Nåväl tänker jag, och reser mig upp för att gå på toaletten. Rasel rassel.. mina fötter är fastkedjade?! Jag kan inte ta mig loss och ser mig om i förtvivlan. Var jag är och vart jag är påväg uppenbaras då jag ser barsebäcksreaktorerna.. akter ut. Jag är påväg bort från Sverige i danskens klor. Det svartnar igen..
Jag vaknar i en cell. Det är kallt mörk. En lucka i väggen öppnas och in skickas en bricka med någonting rött och illaluktande och en grön burk med en kolsyrad otäck dryck.. Hungern och törsten är för stark och jag tvingar mig själv att äta. Två vakter kommer in och släpar mig ur cellen. Jag stretar emot och kräver att få kontakta kungahuset och frågar "Vart är vi på väg?". Vakten svarar: "Velkommen til Bornholm! hø hø".
Det var andra fångar där, men alla hade nettopåsar över huvudet, så de gick inte att indentifiera. Dom ville ha information och gick långt för att få den ur oss. Under kvällarna hördes ett öronbedövande ljud från högtalarna: "Der er et yndigt land, det st..". Under vissa dagar spenderade man i "Legoland" som vi kallade det.. Man var barfota i rummet och golvet var täckt av legobitar.. Andra dagar spenderade man på produktionsbandet för att producera den röda sörjan vi åt..
Efter dagar av "fördanskning" i omskolningslägret, blev jag förd till ett rum och serverad "Fika och en macka" för att smörja hjulen lite.. (detta var i själva verket frystorkat kaffe och smörrebröd.) Befälhavaren bad mig peka ut älgfarmarnas koordinater på en karta men jag vägrade. Sedan krävde han receptet på välfärd och jag sa som det var: "Det är bara två personer i värden som kan det hemliga receptet.. Kungen och stadsministern." Detta pågick i några dagar, samma frågor, samma svar.
Jag längtade hem till folkhemmet. Jag började tappa tron på jämställdheten, myndigheternas förmåga och Kungens löften till folket.. men så hände det.
BÄM, BÅM BÖM och cellväggen rasade, i korridoren hördes smattret av AK5or och Carl Gustavs gick av med en efterföljande knall. Dammet från den raserade väggen skingrade sig och räddningsälgarna kom gående genom röken. Taket höll på att rasa in men tolvtaggarna höll upp det till sista sekund. Tre karoliner bar ut mig från cellen, ner på stranden och ombord på s90 båten. Vattenjetmotorn brummade och bornholm blev mindre och mindre.. En karolin sveper in mig i en swänsk flagga och öppnar en byxvarm dosa lössnus.. Käbbel hörs över radion.. kaptenen ser på mig och säger högt: "Operation den förlorade sonen" verkställt, sedan räcker han mig komradion... I andra änden hörs en röst: "För Sverige.." En älgtår rullar ner längst min kind, och jag svarar: "..i tiden."
Båten försvinner bort i den gula horisonten som möter det blåa havet eskorterad av JAS plan och lämnar ett spår av sjunkbomber och sänkta ryska ubåtar. Allt jag tänker är att jag tror på friheten jag lever i, och är det inte verklighet så drömmer jag.
submitted by Inte_Dansk to SWARJE [link] [comments]

M075 - Motion om införande av ett tredje juridiskt kön

Förslag till iksdagsbeslut
Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
  1. Att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige
Motivering
Uppfattningen om att det bara existerar två kön presenterar en falsk dikotomi. Det binära könssystemet är föråldrat och exkluderande. Det är ett vetenskapligt faktum att kön inte är en så rigid enhet som tidigare antaget. Kön är flytande och allas könsidentitet matchar inte den identitet som de tilldelats vid födseln.
De som inte känner sig bekväma som män eller kvinnor måste ha ett alternativ som bättre reflekterar deras sanna identitet. Personer som föds utan klar könstillhörighet har idag inget alternativ än att av staten och rättsliga institutioner välja mellan två alternativ som de inte finner fullt acceptabla.
Det största problemet med införandet av ett tredje juridiskt kön har varit de system som byggts upp kring tvåkönsnormen - speciellt i frågan om personnummer. Nu är det dock tydligt att personnummersystemet behöver reformeras oavsett, eftersom att personnumren redan har börjat ta slut, vilket har tvingat skatteverket till att "hitta på" nya sådana.
Signerad WithTheProles (S-V) scifihipster (S-V) alweglim (S-V)
Detta är en motion inlämnad av Socialistiska Vänsterpartiet. Denna version av ärendet avslutas den 5 juni 2016 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by riiga to iksdagen [link] [comments]

Binära tal - intro - YouTube Adderare 1 - Addition av binära tal (koncept) - YouTube BINÄRA TAL Computer Science Basics: Binary - YouTube Tal 6. Det binära talsystemet - YouTube

Binary definition is - something made of two things or parts; specifically : binary star. How to use binary in a sentence. Did You Know? Quick Links. Compare Brokers Bonuses Low Deposit Brokers Demo Accounts. Robots and Auto Trading Strategy Scams. What is a Binary Option and How Do You Make Money? A binary option is a fast and extremely simple financial instrument which allows investors to speculate on whether the price of an asset will go up or down in the future, for example the stock price of Google, the price of Bitcoin ... Convert text to binary, decimal to octal, binary to hexadecimal & vice a versa online with BinaryTranslator.com binary converter online for free. Now, it's easy to convert text (ASCII) to binary with our tool. Use & Get. Binary to Text Translator. Enter binary numbers with any prefix / postfix / delimiter and press the Convert button (E.g: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101): Position. In the Decimal System there are Ones, Tens, Hundreds, etc. In Binary there are Ones, Twos, Fours, etc, like this:. This is 1×8 + 1×4 + 0×2 + 1 + 1×(1/2) + 0×(1/4) + 1×(1/8) = 13.625 in Decimal Numbers can be placed to the left or right of the point, to show values greater than one and less than one.

[index] [5350] [7156] [835] [3570] [6414] [7426] [6202] [613] [2889] [3692]

Binära tal - intro - YouTube

Idriz Zogajs e-cousre on Udemy: https://www.udemy.com/how-to-become-a... Fore those who want more we have courses so please write to us for more info on [email protected] ... Jag visar hur det binära talsystemet är uppbyggt Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Enkel förklaring hur binära talsystemet fungerar. Datorer kan bara tänka av eller på, ettor och nollor. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

#